Låt folk rösta om Kemab

Sven Olof Axelsson är kritisk till Alliansens ställningstagande till en folkomröstning inför en eventuell försäljning av Karlskoga Energi & Miljö.

Det är folket som ska driva en folkomröstning och inte politikerna menar Axelsson. Ett förvånansvärt uttalande av kommunstyrelsens ordförande. Det vittnar om en stor okunskap om hur demokrati utvecklas och en ovilja att låta medborgarna ge sin syn på den frågan. Det borde vara Socialdemokraterna som initierade frågan och ville ha reda på vad folket tycker. Det är folket som initierat frågan om folkomröstning. Det är folket som skriver på och det är folket som medverkar till att namnen kommer in, folket deltar i insamlingen på många olika sätt och vi stödjer dem i detta. Ett vanligt sätt i demokratiutveckling.
Inom Alliansen i Karlskoga är vi starkt kritiska till hur den här processen skötts. Socialdemokraterna har enligt uppgift på senaste fullmäktige hanterat frågan sedan hösten 2016. För Alliansen har allting sekretessbelagts. Själv sitter socialdemokraterna på material som ingen får se. Det vi hör från olika håll skiljer sig en hel del ifrån de fakta vi själva har.
Vad vi tycker är att vi inte har sett är en konsekvensbeskrivning som är värt namnet konsekvens. Vad vi fått se är en önskelista över allt som socialdemokraterna vill använda pengarna till inte någon konsekvensbeskrivning. Det är det som är det problematiska i socialdemokraternas affärer att få fram fakta inför beslut. Något alternativ till en försäljning har inte utretts vilket vi tycker är nödvändigt.
Demokrati kan fungera på många olika sätt. Ett bra sätt som politiker är att lyssna på medborgarna. Frågan om en försäljning av Energi & Miljö berör och upprör medborgare och näringsidkare i Karlskoga. Att då stoppa huvudet i sanden förefaller märkligt. Tvärtom underlättar en folkomröstning för politikerna för att de ska få en tydlig bild av medborgarnas inställning i frågan.

Inga-Lill Andersson Partiföreträdare/ Ordförande Centerpartiet
Tony Ring (m) Partiföreträdare Moderaterna
Pia Renman (m) Ordförande Moderaterna
Kristina Borén (kd) Partiföreträdare/ Ordförande Kristdemokraterna