Skolan och omsorgen behöver miljontillskott

Katarina Hansson skriver i en debattartikel 30 mars om resursfördelningen i Kumla kommun och hävdar samtidigt att majoriteten tar ansvar och att vi i oppositionen är oansvariga som vill tillföra ytterligare 7,6 miljoner till skola och omsorg. Vi skulle vilja hävda att det är precis tvärtom.

Att Kumla kommun haft utmaningar inom både skola och omsorg i flera år är ingen överraskning. Kumla har länge varit en tillväxtkommun och många flyttar hit och det ska vi givetvis vara glada och stolta över.
Det kräver däremot en fortsatt utvidgning av våra kärnverksamheter skola och omsorg. Att ta ansvar för oss handlar bland annat om att prioritera rätt vilket framför allt Socialdemokraterna inte gjort.
Som exempel kan återigen Djupadalsbadet lyftas. Ett äventyrsbad som kostat Kumlaborna miljontals kronor och som fortsätter att kosta Kumlaborna cirka 25 miljoner kronor per år. Dessa pengar hade i stället kunnat användas till skola och omsorg.

2016 gjorde Kumla kommun som helhet ett överskott på cirka 33 miljoner kronor. Socialnämnden redovisade däremot ett underskott och nämnden för livslångt lärande, som ansvarar för skolan, likaså. Ser vi till måluppfyllelsen når ingen av nämnderna upp till ens 50 procent.
Ny siffror visar också att hemtjänsten är i behov av fler timmar än vad som finns budgeterat och att det därför saknas fyra miljoner.
Arbetsmiljön inom hemtjänsten bedöms som så dålig att den anmälts till Arbetsmiljöverket och nu utreds och medarbetarna känner sig otrygga.
Dessutom ökar antalet sjukskrivna i kommunen och Kumla är en av kommunerna i länet som ligger högst när det gäller sjukskrivningar.
Med anledning av detta har därför vi i Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna föreslagit att omsorgen ska tillföras ytterligare 5,6 miljoner kronor och att skolan ska tillföras ytterligare 2 miljoner kronor. Det tycker vi är att ta ansvar. För oss är det helt oförståeligt hur Socialdemokraterna och Moderaterna kan säga nej till det och blunda för den verklighet som finns.
Majoriteten hävdar ofta att de ser de utmaningar Kumla står inför. Däremot räcker det inte bara med att se utmaningarna utan man måste faktiskt också göra någonting åt dem.
Det ansvaret vill vi ta.
De 7,6 miljoner vi vill tillföra skolan och omsorgen räcker inte för att möta utmaningarna fullt ut men det är ett steg i rätt riktning och för oss är det självklart att göra vad vi kan.


Christian Lahesalu (L) Gruppledare och oppositionsråd
Jan Engman (C) Gruppledare
Carina Riberg (MP) Gruppledare
Per Holm (KD) Gruppledare