Tänk - innan högen täcks!

”Demokratins vagga låg i Kumla!” Det skulle kunna vara en boktitel av Håkan Nesser. Men tyvärr! Så är det inte. Verkligheten i Kumlas politiska liv är i dag synnerligen odemokratiskt! Kvarntorpshögen är en av Sveriges största miljöskulder!

Högen har på senare år blivit ett paradis för kultur, konst och omtyckta fritidsaktiviteter året runt och ibland så känns det som att de flesta glömt bort vad den innehåller. Nu till avsaknaden av demokrati i Kumla. Kommunens högsta politiska organ, Fullmäktige fattade 2008-06-16 ett långtgående beslut om Kvarntorpshögens framtid. Kommunen skulle utreda Statens ansvar för högen då den blev till under andra världskriget då staten producerade olja och bensin här. Kommunen skulle samarbeta med Länsstyrelsen, Universitetet och SGU (Sveriges geologiska undersökning) för att ta reda på hur man bäst tar hand om en av Sveriges största miljöskulder!
Inget av detta har genomförts på tio år.

Så plötsligt så kommer det ett avtal! Om sluttäckning av Kvarntorpshögen mellan ett privat företag och Kumla kommun. Ett avtal utan någon som helst beredning i ansvarig nämnd och förvaltning. Samtliga sex oppositionspartier, fick läsa om detta avtal i tidningen. Parallellt med detta så har det uppdagats att kommunens miljöplan från 2012 har legat för fäfot utan förnyelse och årliga utvärderingar.
Detta är två viktiga miljöfrågor som krokar i varandra och är väldigt dåligt skötta av vår politiska kommunledning som består av Socialdemokrater och Moderater. Man kan undra vart vi är på väg i demokratins Kumla? När så viktiga frågor inte genomförs trots beslut i kommunens högsta politiska organ, Fullmäktige.
Gällande förslaget om att täcka högen så fick vi i oppositionspartier igenom en så kallad minoritets återremiss på Fullmäktige 2017-10-16.
Majoriteten S och M, kommer nu att återkomma i ärende om att täcka högen, en täckning som enligt företagets platschef ”kommer att ta en mansålder att genomföra”.

Vi, KD och C, anser att en miljöutredning ska utreda förutsättningslöst hur Kvarntorpshögen på ett miljömässigt och hållbart sätt kan saneras, återvinnas eller täckas. I uppdraget skall också ingå att utreda vilket ansvar staten har i detta och fördelning av kostnader eftersom det från början var ett statligt projekt under krigstid. Vi utgår ifrån att utredningen använder rätt kompetens såväl svensk som internationell i detta arbete. Och att detta ska utredas innan man tar några beslut runt Kvarntorpshögens framtid.
Kvarntorpshögen är garanterat regionens största miljöhot och då måste detta ärende beredas brett parlamentariskt, demokratiskt och utan prestige, att som nu stänga ute vissa partier från information för att man inte delar S och M:s inställning i frågan känns inte speciellt modernt i en svensk demokrati.

Kumla kommun är Sveriges mest skuldtyngda kommun per invånare, 105 000 kronor. Att mot denna bakgrund inte ens utreda möjligheten om det är miljömässigt möjligt att högen återvinns är minst sagt oansvarigt, högen kan vara värd uppemot 17 miljarder. Kommande generationer är värda ett genomtänkt beslut runt Kvarntorpshögens framtid som vilar på kunskap och inte politisk oförmåga att se klart.

Jan Engman Centerpartiet

Per Holm Kristdemokraterna