GÅGATA VID SVEAVÄGEN - TRYGGARE STADSMILJÖ

Korsningen Sveavägen/Köpmangatan i Kumla är problematisk. Här måste lastbilar som ska lossa gods, övriga trafikanter och fotgängare samsas i en passage som inte är anpassad för detta.

Det uppstår farliga situationer när lastbilar ska backa och lossa gods vid intill liggande lastkaj. För trafikanter som använder gatan uppstår även avbrott i trafiken när lastbilar tillfälligt blockerar vägen. Det råder en ökad risk för olyckor.

Centerpartiet Kumla föreslår att Sveavägen mellan Köpmangatan och lastkajen stängs av och att det görs en planering för en mikropark vid aktuell avstängning. Vi ser även att en mer anpassad trafiklösning för ankommande lastbilar skulle göra platsen betydligt säkrare.

En mikropark är en attraktiv del i stadsmiljön som skapa tillgänglighet för alla kommunens invånare, både gammal som ung. Dessa mikroparker bidrar till att minska buller och luftföroreningar. Parker och grönområden är också demokratiska rum som stärker den sociala sammanhållningen.

Centerpartiet Kumla vill därför att kommunfullmäktige överlämnar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda möjligheten till en tryggare trafiklösning med en mikropark mellan befintliga fastigheter Sveavägen 5–8.

Allt för ett grönare och säkrare Kumla.

Magnus Claesson, Karin Lindqvist Kax