Nytt ledarskap 2022

Kumla kommun står inför framtida utmaningar. Vi behöver ställa om vårt sätt att leva till att bli klimatsmart och hållbart vilket leder till att vi måste tänka innovativt.

Visste du att Centerpartiet är det parti i Kumla som driver flest frågor och skriver flest motioner? Våra medlemmar brinner för Kumla och du kan läsa mer om vårt engagemang inom olika frågor här på webben.

Kumla växer för varje år, fler och fler kommer att behöva dela på de tillgängliga resurserna i kommunen. Centerpartiet vill värna om mångfalden i vår natur och skydda jordbruksmark och skog från exploatering. Vi är redo att tänka kreativt och visionärt när det kommer till byggande av nya, hållbara stadsdelar, bostäder och kollektivtrafik.

Vi kommer ta höjd för en åldrande befolkning och hjälpa näringslivet att förhålla sig till en globaliserad och digitaliserad värld. Vi vill erbjuda en skola med hög kvalitet, där barnen får studiero och som är likvärdig för alla barn. Vi behöver arbeta med att göra Kumla till en tryggare plats att bo på.

Vi tror på ett ledarskap som tar problem med bristfällig integration, trygghet och kluvna samhällen på stort allvar. Ett ledarskap som i varje läge försvara och utvecklar den liberala demokratin.

Framför allt anser vi att det politiska ledarskapet ska vara lyssnande och bygga tillit mellan människor. En öppen dialog mellan medborgare och kommun det viktigaste verktyget vi har i vår demokrati.

Vi anser att hela Kumla måste leva, både tätorter och landsbygd, både nu och i framtiden.

Låt oss tillsammans rösta fram ett nytt ledarskap i valet 2022.