vision 2022 Kumla kommun

Centerpartiets Vision för Kumla

När Centerpartiet Kumla formar bilden av ett framtida Kumla Kommun, utgår vi från de fyra ledorden -öppet, -företagssamhet, -grönt och tryggt! Vi sammanfattar detta med närodlad politik som går framåt.