Ett tryggare Kumla

Därför behövs nytt gruppboende

För att skapa ett tryggt Kumla vill Centerpartiet att den som förlorar jobbet skall få hjälp tillbaka till arbete och inte enbart ett bidragsberoende utan framtidsutsikter. För den som har det svårt i
skolan vill man att kommunen ska ge förutsättningar för alla ska få den hjälp man behöver. Likaså vill Centerpartiet ha man ska förebygga och stödja de som hamnar snett på ett eller annat sätt.

Centerpartiet vill införa valfrihet (LOV) i Kumlas hemtjänst, efter ett långt liv skall alla ha rätt att bestämma vem som tar hand om de behov du har som gammal.

Ett nytt vårdboende i Kumla är äntligen på gång vilket Centerpartiet påtalat behovet av under lång tid. Vi vill också fortsätta att bygga trygghetsboenden i hela Kumla och bygga om Solbacka till ett nytt och modernt vård- och omsorgsboende som fungerar bra för både brukare och personal.

Centerpartiet vill öka bemanningen både inom särskilda boenden och hemtjänsten. Detta för att minska arbetsbelastningen för ordinarie personal samt att minska vikarieanskaffningen genom att grundbemanningen förstärks.

Äldreomsorg och annat omsorgsarbete ska ha fokus på individens behov.
Detta utifrån grundtanken om alla människors lika värde och att detta gäller även äldre och personer med funktionsnedsättning.

Centerpartiets lösning på utmaningarna inom det sociala området är framförallt förebyggande arbete. Resurser ska sättas in innan skadad är skedd. Det kostar mindre i såväl mänskligt lidande som i pengar. Om till exempel färre hamnar i missbruk sparas liv, och kostnader för behandling och fängelsevistelser minskar. Dessutom blir det färre brottsoffer. Här kommer ett ökat samarbete mellan Föräldraföreningar, Socialen, BRÅ och Närpolisen in.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.