Kultur

Kumla- konst- och filmkommunen

Vatten är absolut livsviktigt. Lika viktig är kulturen för människan.

Centerpartiet menar att Kumla kommun ska satsa på:

-  Biblioteket som är basen för kultur och informationsförsörjning

-  Kvarntorp som aktivitetscenter med Konst på hög som flaggskepp

-  Föreningsliv och folkbildning för aktiva medborgare

-  Motion och kultur – två viktiga hälsofaktorer

Centerpartiet menar att Konst på Hög utgör ett stort regional mervärde. Därför bör Konst på Hög bli en del i den regionala kulturpolitiken, i samverkan mellan Kumla kommun och blivande Region
Örebro län.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.