Miljö och klimat

Ett grönare Kumla

Ett grönt Kumla, som tar växthuseffekten, algblomning och luftföroreningar på allvar, står högt upp bland Centerpartiets prioriteringar. Centerpartiet vill lösa dessa problem genom att öka
biobränsleanvändningen inom privatbilismen och transportsektorn, där kan kommunen vara bland de ledande. En biogasanläggning kan ge förutsättningar för de sk gröna näringarna i kommun och skapa ett öppet och levande  landskap i hela Kumla. En biogasmack i kommunen där råvaran
kommer från våra bruna soppåsar som rötats till biogas kommer också att bidra till att minska växthuseffekten. Centerpartiet har varit en av de drivande krafterna i denna process.

Trygg, säker och närodlad mat

Centerpartiet vill den kommande mandatperioden öka satsningarna på att kommunens verksamhet i skolor och äldreomsorg ska servera högre andel närodlad mat än vad som är fallet idag. Att det lokala näringslivet får bättre möjligheter att lokalt sälja sina råvaror är en klok och ansvarsfull hantering.

Trygg och hållbar energiförsörjning

De kommande åren står Kumla, likat samhället i övrigt inför ett omställningsbehov till förnyelsebar energi. Centerpartiet vill därför öka satsningar på området inom Kumla kommun. Centerpartiet vill
fullfölja vindkraft satsningen med Örebro Kommun och gärna genomföra denna satsning ihop med lokalt näringsliv. Utbyggnad av solcellsanläggningar måste påbörjas .Centerpartiet vill också medverka till en laddinfrastruktur för att kunna köra med elbilar i kommunen.

Centerpartiet säger absolut nej till skifferbrytning i Kvarntorpsområdet och tror istället Konst på Hög och Kvarntorpsområdet runt omkring har stor potential för regionala kultursatsning och även
utvecklade möjligheter för idrott och friluftsliv.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.