Skola och barnomsorg

Centerpartiets skolpolitik i Kumla

Skolan i Kumla har de senaste åren präglats kortsiktighet, ständiga organisationsförändringar, bristfällig ekonomi etc.  Centerpartiet vill se mer av politiskt långsiktigt ansvarstagande och stabil situation för skolan. Mer resurser behöver satsas på att få upp måluppfyllelsen av skolans resultat och satsningar på barn med särskilda behov.
Centerpartiet kommer alltid prioritera de små skolorna och ser vikten av bra skolor över hela kommunen och inte bara i centralorten.

Gymnasieskolan i Kumla har de senaste åren haft en tuff situation och elevantalet har minskat kraftigt. Centerpartiet tycker det är viktigt gymnasieskolan får en långsiktig och hållbar situation och har förslagit att gymnasieskolan inleder samverkan med gymnasieskolorna i omgivande
kommuner.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.