Lekeberg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Lekeberg vill vara en attraktiv arbetsgivare

Lekeberg vill vara en attraktiv arbetsgivare

Lekebergs kommun har som mål att hemtjänsttagaren ska uppleva en god och trygg omsorg. Vi arbetar för att alla ska bemötas med respekt och ha tillgång till stöd, god vård och omsorg.

I den senaste rapporten om kommunens kvalitet visar det sig att 95 procent av brukarna är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Siffrorna är hämtade från Socialstyrelsen och presenteras i Kommunens kvalitet i korthet. Att rekrytera sjuksköterskor är svårt. Lekebergs kommun känner, precis som övriga kommuner, av bristen på utbildade sjuksköterskor. Vi arbetar för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, både för befintlig och ny personal.


Anneli Carlsson socialchef, Lekebergs kommun

Henrik Hult ordförande i Socialnämnden,
Lekebergs kommun