Vi får inte slå oss till ro

I Lekeberg har Centerpartiet varit med och arbetat fram en hög måluppfyllelse i skolan. Lekebergs kommuns skolor ligger i dag på 10:e plats i måluppfyllelse. Vi har en målsättning tillsammans med övriga i Lekebergsalliansen, att bli bäst i landet, och vi är på god väg att nå det målet.

Även om vi nu ligger bland de främsta i landet, så kan vi inte sätta oss till ro och tro att det kommer alltid att vara så här. Nej, det som nu gäller är att fortsätta att arbeta med frågan. Slår man sig till ro nu är risken att vi tappar greppet.

Vad kan man då utveckla? Givetvis är svaret på den frågan att vi måste fortsätta att ge alla barn en förutsättning att nå uppställda mål. Det innebär att de måste ha en skolmiljö som ger trygghet och framtidstro. Det kan vi uppnå genom att vi nu avsatt 130 miljoner kronor till ett nytt skolbygge. Det är så viktigt att barnen och de vuxna i skolan känner att det har en god arbetsmiljö omkring sig. Det betyder också att alla barn får möjligheten till stöd och hjälp utifrån de förutsättningar de har. Med det menar jag att både de som har lätt för sig och de som har svårt för sig ska kunna nå uppsatta mål.

Visst kommer det att ta tid att färdigställa skolbygget. Men vi tror att bästa resultat når man genom att lärare och elever får vara med och tänka hur deras framtid i skolan kan bli bra. Vet man att det kommer att bli av är det lättare att vänta och se fram mot en nybyggnad som gynnar trygghet, arbetsro och framtidstro. När vi nu samlar och bygger en F-9-skola kan vi också uppfylla en av Centerpartiets idéer om en bra skola.
Vi vill att grundskolan ska bli tioårig med en obligatorisk skolstart vid sex års ålder.

Genom att förskoleklassen blir en del av grundskolan behöver eleverna inte börja i skolan två gånger. Det skapar en bättre övergång mellan förskola och grundskola. Det ökar också möjligheterna att ta tillvara den kreativa lärandeprocessen från förskoleklassen, och föra in det i grundskolan.


Annica Zetterholm Centerpartiet,
kandidat till kommunfullmäktige i Lekeberg,
vice ordförande Kultur- och Bildningsnämnden