Lekeberg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Samarbetet med S är det bästa för C

Samarbetet med S är det bästa för C

Centerpartiet gick nationellt och lokalt till val på vår närodlade politik som grundar sig i en liberalism som är grön, decentraliserad och social.

I Lekeberg fick Centerpartiet ett stort förtroende av väljarna, vi blev största parti med ett valresultat på 30 procent. Vi är ödmjuka inför det stora förtroendet och är måna om att vår politik ska få genomslag och leda till Lekebergs fortsatta utveckling under kommande mandatperiod. I alla samarbeten såväl inom alliansen som med andra partier finns partier med olika ideologisk grund.

Så länge ett parti inte har egen majoritet så kommer alla samarbeten att innebära att olika politiska idéer och ideologiska grunder måste vägas mot varandra och förhandlas om. För Centerpartiet innebär detta att vi behöver ingå i ett samarbete där vi kan få genomslag för vår närodlade politik och de förslag som vi gick till val på och har fått förtroende för av väljarna. Efter de samtal vi för med såväl partierna i Lekebergs alliansen (M, KD, L och MP) som Socialdemokraterna har vi funnit att vår politik kommer få mest genomslag genom ett samarbete med Socialdemokraterna som är näst största parti i kommunen med sina 19 procent.

Vi har en tydlig politisk kompass och kommer att fortsätta att driva en liberal, närodlad, grön och social politik för hela Lekebergs utveckling.


Johan Niklasson Centerpartiet, ordförande Lekeberg
Wendla Thorstensson Centerpartiet, gruppledare Lekeberg