Många är nöjda med omsorgen i Lekeberg

Till att börja med vill jag säga att jag har full respekt för våra undersköterskor här i Lekeberg som utför ett oerhört viktigt arbete. Arbetet kan vara tufft både fysiskt och psykiskt ibland.
Signaturen ”Upprörd” skriver att situationen för undersköterskorna är ohållbar på grund av personalbrist.

Jämför vi oss med andra kommuner i länet kan vi konstatera att Lekeberg ligger näst högst på listan när det kommer till bemanning av personal dagtid. Vi ligger på den övre halvan när det kommer till bemanning av nattpersonal.
”Upprörd” fortsätter också med ett påstående om besparingskrav. Från politiskt håll finns det inga sparkrav på äldreomsorgen i Lekeberg. Faktum är att vi ligger på plats 45 av Sveriges 290 kommuner när det kommer till kostnader för äldreomsorgen.

Vad tycker då de äldre? De trivs väldigt bra enligt den undersökning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort. Hela 95 procent tycker att vi har en bra verksamhet och det placerar oss på delad 27:e plats i riket.

Efter att insändaren publicerades har jag fått till mig att det är långtifrån alla undersköterskor som delar den här bilden. Många är nöjda med vår verksamhet och trivs väldigt bra på sitt jobb.
Man har rätten att göra sin röst hörd och det är väldigt bra att den möjligheten finns. Jag tycker däremot att det är olyckligt att ”Upprörd” skriver för alla undersköterskors räkning, trots att man inte har det stödet.

Johan Niklasson
Centerpartiet, ordförande i socialnämnden, Lekebergs kommun