Lekeberg är bäst på företagande

Nyligen släppte Svenskt Näringsliv siffrorna kring hur företag upplever näringslivsklimatet i den kommun som de verkar i. Det går att se att spridningen är stor kring företagens betyg på näringslivsklimatet i olika kommuner.

Vad beror det på, och varför är det viktigt att företagare upplever att kommunen de verkar i har ett gott näringslivsklimat?
Företag bidrar till skatteintäkter och är en viktig del i en fungerande arbetsmarknad. Dessutom levererar de varor och tjänster som är avgörande för ett fungerande samhälle. Som en liberal politiker ser jag stora vinster i att ta till sig denna undersökning. Det för att få en bild av vad företagen anser att vi som offentlig aktör kan förbättra i kontakten med dessa företag. Det handlar inte främst om att ha det bästa företagsklimatet i Sverige utan om att ta reda på vad som är viktigt för företagens utveckling just i Lekeberg och i Örebro län.

Varje år hörs kritiska röster från vissa politiker som tycker att det är konstigt att företagen i en mindre kommun upplever kommunikationerna och infrastrukturen som bättre än företagen i en större kommun med till synes bättre förutsättningar. Det är just här som ideologierna går isär. Centerpartiets liberala ideologi utgår från att före tagare är de som bäst vet vilka förutsättningar de behöver för att kunna utveckla sin verksamhet. Det offentliga ska hantera myndighetsutövning, ge förutsättningar och skapa möjligheter. Inte vara de som faktiskt bedriver företagsutveckling, det är företagen själva bäst på.

I Lekeberg har dialogen med företagen förbättras mycket sedan vi börjat använda undersökningen från Svenskt Näringsliv som en fingervisning på områden där vi behöver utveckla oss. Det har handlat om dialogen med skolan, fiberutbyggnad och upphandling. Vi vill ta vara på människors drivkrafter och innovationer, för vi vet att det har stor betydelse för en levande landsbygd och en kommun i tillväxt som är attraktiv.
Vi vill att det ska vara lika naturligt att starta företag som att ta anställning. Vi har en tro på människor. Kanske är det den inställningen som gör att vi har det bästa omdömet i länet och högst andel företagsamma personer per invånare samt högst andel unga och kvinnor som är företagsamma.

Arbetet med ett gott näringslivsklimat är viktigt för kommunens utveckling. Det är dessutom föränderligt och bör vara ett ständigt pågående arbete. Det ger oss skatteintäkter som är en förutsättning för att bedriva skola, vård och omsorg med hög kvalitet. Kommunens utveckling skapas i samverkan.

Wendla Thorstensson
Ordförande i kommunstyrelsen i Lekebergs kommun (C)