Varmare för Folkhälsan!

Centerpartiet i Lekeberg har varit drivande för att höja temperaturen i Sannabadets bassäng.

Sannabadet är en viktig samlingsplats för många som bor i Lekeberg. Det är en viktig satsning för en ökad folkhälsa i vårt samhälle, då simning är ett bra sätt för våra äldre att hålla igång och för våra barn att lära sig simma.
Centerpartiets kommunalråd Johan Niklasson beskrev satsningen i NA 5 maj:

Syftet med anläggningen är att bidra till en ökad folkhälsa och därmed en god livskvalitet och en meningsfull fritid. Anläggningen ska vara tillgänglig för alla, kännas trygg och säker och bidra till ökad simkunnighet. Johan menar att om det är kallt i vattnet så blir det svårare att lära sig simma.

Det ska vara en relativt låg entréavgift. Investerar vi för mycket så blir entreprenören tvungen att höja entréavgiften. Den ska vara lagom för besöksnäring, simskola och idrottsutbildning i skolan, säger Johan Niklasson.

Vi ser det här som en bra investering och i vår politiska plattform är satsningar på Sannabadet en del i strategin med mötesplatser som är bra för folkhälsan.