Centerpartiet vill höja kvaliteten på Lekebergs alla skolor

Svar på debattartikel " Kvalitet är alltid överlägset kvantitet - även i skolan", Nerikes Allehanda den 12 december.

Med siffror kan man säga mycket. Men det är inte alltid de går ihop. Vi anser att det är viktigt att våra medborgare får information om hur det verkligen ser ut på skolområdet i Lekeberg.
De styrande hävdar att de satsar väldigt mycket på skolan i sin budget för 2024. Det är en sanning med modifikation. De anser att det redan i 2023 års budget finns överanställningar på 10 tjänster inom skolan. Därför tvingas skolan ta bort tjänster för att få en budget i balans, enligt följande;
● Förskola - Minska 4 tjänster till 2024 samt utreda avveckling av Ugglan.
● Lekebergsskolan F-6 - Minska 4 tjänster till 2024 samt utreda avveckling av Fyrens verksamhet.
● Lekebergsskolan 7-9 - Minska 2 tjänster till 2024● Mullhyttans skola - Minska 0,5 tjänster till 2024.
● Hidigne skola - Minska 0,5-1 tjänst till 2024

Budgeten är inte i balans, utan det är ett stort underskott som skett under 2023. Minskningen är alltså större än de överanställningar de påstår gjorts. Ändå skriver de i sin replik: " Tvärtom fortsätter vi att satsa på skolan i vår budget för 2024 och faktum är att nämndens budget för nästa år är hela 11,5 miljoner högre än 2023." och " satsar vi ytterligare miljoner på ökad personaltäthet". De styrande ger med ena handen och tar med den andra.
I Centerpartiets budget för 2024 satsar vi på hög kvalitet inom skolan och förskolan. Förutom att förstärka personaltätheten inom både förskola och grundskola, vill vi införa en NPF-säkrad skola.

Detta höjer kvaliteten på alla nivåer, förskola och skola. Vi ser att skolresultaten sjunker, och det är allvarligt. Centerpartiet satsar främst inom tre områden på skolområdet:
● Pedagoger 3 mkr mot styrets 2,5 mkr.
● Resurser inom förskolan 1 mkr styret har också 1 mkr. ● NPF-säkrad skola 2 mkr mot styrets 50 tusen på skolfrukost och översyn av skolskjuts.

Det är bra att det satsas på förskola och skola. Det är ju barnen som är vår framtid. Samtidigt måste vi lyssna på forskning och se på omvärlden att vi i dag har betydligt fler barn som inte mår bra. Eller så är det så att det idag synliggörs, det som tidigare varit dolt. Det gäller alltså att möta våra barn och ungdomar där de befinner sig i dag, om vi ska lyckas.

Håkan Zetterholm (C) Daniel Jokinen (C) Annica Zetterholm (C)