Motion: huskurage-räddar liv och förebygger våld

Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. 

Utöver våldet som vuxna utövar, uppskattas det att 200.000 barn i Sverige upplever våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer våld. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av de fyra jämställdhetspolitiska målet och något som vi självklart vill bidra till. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är dock inte bara att uppfylla ett jämställdhetspolitiskt mål. Det är också att rädda liv. 

Våldet sker ofta i hemmet, bakom stängda dörrar, men det är inte en ursäkt för att låta bli att agera. Därför finns Huskurage. 

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen Nina Rung och Peter Svensson som arbetat i flera år med våldsförebyggande arbete.

 Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg mot våra grannar då någon far illa. Det hela är alltså civilkurage, i husen där vi bor.

Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. policyn består av:

  • Knacka på hos grannen.
  • Vid behov hämta hjälp av andra grannar.
  • Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla. 

Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. Med Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet. Genom Huskurage vet utsatta även att det finns hjälp att få och de som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. 

En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört Huskurage. 

Centerpartiet i Nora vill att Huskurage införs som norm i kommunens bostadsbolag, samt att vi verkar för att privata bostadsbolag inför Huskurage och att vi tillsammans ansvarar för utbildningsinsatser och implementering av policyn. Därmed kan vi förebygga våld och rädda liv. 

Vi yrkar:
- Att Nora kommun inför Huskurage i kommunens bostadsbolag samt verkar för att privata fastighetsägare gör detsamma. 

- Att Nora kommun genomför utbildnings- och informationsinsatser så att implementering sker snarast.

Helena Vilhelmsson, Centerpartiet.