Mer floskler än mod från Noras socialdemokrater

De socialdemokratiska kommunalråden i Nora skanderar i valårets startskede om ”politiskt mod” och syftar på att Noras högstadieskola behöver byggas om.

Vi undrar var det ”politiska modet” varit när det hittills har regnat in, elledningar varit trasiga, när skolans lokaler har haft mögelangrepp? Alliansen i Nora har under en lång rad av år, avsatt mer pengar i budgeten för att projektera ett nybygge av högstadieskola än vad socialdemokraterna gjort. Och vi satsar på elever i första hand. Vi är i skriande behov av en ny högstadieskola, inget annat. Är det ”politiskt mod” att föreslå ett nybygge för 425 miljoner kronor, innehållande en kulturscen med sittplats för 500 personer? Menar socialdemokraterna att Nora ska konkurrera med Örebro som arenastad? Alliansen i Nora menar att vi har mötesplatser med småskalig aura som vi kan satsa på, till exempel biografen. Dessutom är Nora begåvat med en mängd kulturscener som drivs av enskilda. Dessa ska vi vara rädda om!

Är det ”politiskt mod” att påstå att man jobbat i samverkan med skolans professioner när personalen på Karlsängskolan upplever att man fått information en gång? Det finns inget självändamål att samla 300-500 elever samtidigt, det gör man inte i dag heller. Det går utmärkt, kanske till och med bättre, att ha samma program två gånger för en mindre grupp. Alliansen i Nora hade önskat att man i bred politisk enighet tidigt bestämde vad det är vi behöver. Det kallar vi politiskt mod. Men bred politisk enighet är tyvärr inte socialdemokraternas grej. Är det ”politiskt mod” att gå ut med ett förslag som kostar 425 miljoner, när man samtidigt är i behov av att bygga äldreboende, länspendel, nytt reningsverk, rusta ett eftersatt VA-nät, bygga bostäder med mera. Vi kan i dag utöka vårt låneutrymme med cirka 450 miljoner kronor. Alliansen i Nora menar att politiskt mod är att våga prioritera, våga sätta ner foten och att inte skuldsätta Noras invånare än mer.

Socialdemokraterna har hittills inte uttryckt vad de egentligen tycker om förslagen till nybygge av Karlsängskolan, utan hänvisat till att det bara är ”förslag”. Nu skanderar man i tidningen om ”politiskt mod” och konstaterar att det är dags att satsa. Alliansen i Nora menar att politiskt mod är att klart och tydligt informera om vad man tycker i en fråga. Gärna i ett tidigt skede, och inte via floskler i tidningen. Avslutningsvis är det lite ironiskt att socialdemokraterna i Nora använder begrepp som ”lappa och laga” när man pratar om Karlsängskolan. Utöver skolan finns det en mängd lokaler som våra barn och ungdomar vistas i, som är direkt otjänliga, som vuxna inte skulle acceptera. Och har så varit under lång tid. Vem är det som lappar och lagar?


Helena Vilhelmsson Centerpartiet
Håkan Kangert Moderaterna
Birgitta Borg Liberalerna
John Sundell Kristdemokraterna