Bästa kommunen att jobba i

Vården spås att bli den stora valfrågan i höst. Med all rätt! Både på landstingsnivå och kommunal nivå larmas om orimliga situationer. Det som mest larmas om är personalbrist. Brist på personal genererar förstås sämre vård och omsorg, nedläggningar och flytt av verksamheter.

Det finns all anledning att titta närmare på vår egen kommun. Centerpartiets ambition är nämligen att Nora ska bli den bästa kommunen att jobba i. För våra äldre, för våra barn och för alla som betalar skatt, så att man kan göra det med stolthet.

Vi kunde nyss läsa att Nora kommun gör 19 miljoner i vinst. Om man var på kommunstyrelsens möte kunde man dessutom också höra att skattehöjningen på 50 öre är en del av överskottet och sitter tryggt på kommunens konto! Skulle de inte göra bättre nytta i verksamheten?

Rykten och rapporter har på senaste tiden florerat från hemtjänsten. Personalen upplever att de går på knäna. Allvarligast verkar det vara på vikariefronten. När man frågar runt lite får man veta att så gott som ingen undersköterska har heltid. Även om dom vill jobba heltid har de mellan 75 och 95 procents tjänst. Sedan ”erbjuds” de att vikariera upp till heltid. Ett upprörande sätt att utnyttja sin personal för att hitta vikarier vid sjukdomstoppar! Hur kan Socialdemokraterna tillåta detta, som har ”rätt till heltid” som ett mantra varje val? Personalen upplever dessutom att de hela tiden måste jaga minuterna hos de gamla på grund av allt runtomkringarbete. Det är pressande och innebär mer eller mindre ständigt dåligt samvete.

Vi har haft möten med anställda inom skola och barnomsorg. De säger exakt samma sak som alltid: Vi har för stora barngrupper. Socialdemokraternas ständiga vallöften har inte heller här slagit igenom, trots nybygge av förskola. Situationen på Järntorgsskolan är särskilt pressad.

Centerpartiet anser:

Att i den bästa kommunen finns ett system där punkten ”rapport från personalen” alltid finns med på möten hos chefer och politiker. Kanske också en visselblåsarfunktion för de som inte vågar rapportera till sin chef.

Att den bästa kommunen vid varje omorganisation, stor som liten, ser till att personalen är med på tåget. Alla kan inte få exakt sin vilja fram, men personalen har ofta förslag på lösningar som kan fungera för att båda parter ska bli nöjda.

Att man i den bästa kommunen självklart erbjuder heltid för den som vill och har adekvat utbildning.

Att man minskar antal barn i förskoleklass till 12 och strävar efter avskild miljö. Det första skolåret är så viktigt! Lugn och studiero är den viktigaste förutsättningen för att lära sig något, och i en klass på 20 - 25 sexåringar är inte detta möjligt. Det gäller förresten alla åldrar.


Att man i den bästa kommunen förstår att om personalen trivs så stannar de kvar.