Nora ska bli den bästa kommunen att jobba i!

Vården spås att bli den stora valfrågan i höst. Med all rätt! Från både lokalt och regionalt håll larmas om personalbrist. Brist på personal genererar förstås sämre vård, nedläggningar och flytt av verksamheter.

Vi kunde nyss läsa att Nora kommun gör 19 miljoner i vinst. Skattehöjningen som socialdemokraterna drev igenom är en del av överskottet och sitter tryggt på kommunens konto. Vi drar slutsatsen att det finns utrymme för reformer som gör nytta i verksamheten!

Rapporter har på senaste tiden kommit från hemtjänsten. Personalen upplever att de går på knäna. Allvarligast verkar det vara på vikariefronten. När man frågar de som arbetar inom hemtjänsten får man veta att så gott som ingen undersköterska har heltid. Även de som vill jobba heltid har de mellan 75 och 95 procents tjänst. Sedan ”erbjuds” de att vikariera upp till heltid. Ett upprörande sätt att utnyttja personal för att hitta vikarier vid sjukdomstoppar! Hur kan Socialdemokraterna tillåta detta att fortsätta, ett parti som har ”rätt till heltid” som ett mantra varje val? Personalen upplever dessutom att de hela tiden måste jaga minuterna hos de gamla. Det är pressande och innebär mer eller mindre ständigt dåligt samvete. Vi har haft möten med anställda inom skola och barnomsorg. De säger exakt samma sak som alltid: Vi har för stora barngrupper. Socialdemokraternas ständiga vallöften har inte heller här slagit igenom, det om mindre grupper i förskolan. Trots nybygge av förskola. Situationen på Järntorgsskolan verkar vara särskilt pressad.


Centerpartiet anser:
● Inrätta ett system där punkten ”rapport från personalen” alltid finns med på möten hos chefer och politiker.
● Inrätta en visselblåsarfunktion för de som inte vill rapportera till sin chef.
● Se till att vid varje omorganisation, stor som liten, så är personalen med på tåget. Alla kan inte få exakt sin vilja fram, men personalen har ofta förslag på lösningar som kan fungera för att båda parter ska bli nöjda.
● Erbjud heltid för den som vill och har adekvat utbildning.
● Minska antal barn i förskoleklass till 12 och sträva efter avskild miljö. Lugn och studiero är den viktigaste förutsättningen för inlärning, det gäller såväl sexåringar som äldre elever.
● Om personalen trivs så stannar de kvar!

Centerpartiets ambition är att Nora ska bli den bästa kommunen att jobba i. För våra barn, unga och äldre behövs reformer som gör det roligt att gå till jobbet. Nora behöver ett nytt ledarskap.

 

Susanne Forsberg Centerpartiet, fullmäktigekandidat
Jörgen Säteraas Centerpartiet, fullmäktigekandidat
Helena Vilhelmsson Centerpartiet, oppositionsråd