Örebro växer mer än någonsin

Örebro växer mer än någonsin. Inte ens under tillväxtåren på 1960-talet ökade befolkningen lika mycket som nu.

När SCB (statistiska centralbyrån) idag presenterar den slutliga befolkningsstatistiken för 2016 innebär det en ny rekordnotering med en befolkningsökning på 2431 personer. Örebro växer med nästan sju personer varje dygn. Sista december 2016 bodde det 146 631 personer i Örebro kommun.

-          Det är bra att vi växer. Tillväxt innebär att kommunen fortsätter utvecklas och att vi kan fortsätta satsa på välfärden. Företag och offentlig verksamhet har lättare att hitta kompetenta medarbetare att anställa. Befolkningsökningen innebär utmaningar, men framförallt möjligheter, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

-          Vi ser resultatet av långsiktiga politiska satsningar på att göra Örebro attraktivt. Evenemang, kongresser, universitet, logistiknav och många andra pusselbitar samverkar. Bilden av Örebro har förändrats mycket positivt de senaste åren, både vår egen självbild och andras bild av oss. Nu präglas bilden av att vi är en mötesplats för kultur, möjlighetstänkande och tillväxt, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

-          Inom mitt ansvarsområde, social välfärd, är tillgången på personer att anställa en av de stora utmaningarna framöver. Vi behöver bli ännu bättre på att ta tillvara den kompetens som flyttar till Örebro, från andra delar av Sverige och från världens alla hörn. Tillväxten innebär både ökade intäkter till kommunen och fler personer att anställa, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd

Mer info:

Lennart Bondeson (KD)           0703 262408
Kenneth Nilsson (S)                  019 214009
Per-Åke Sörman (C)                  0765 511106