Första spadtaget för skolan i Södra Ladugårdsängen

I Södra Ladugårdsängen växer en stadsdel växer fram i snabb takt. Idag tas det första spadtaget för områdets nya skola som blir en 3-parallellig F-6-skola med plats för 525 elever. Skolan kommer stå färdig till skolstarten hösten 2018.

Beslutet om skolan fattades i Programnämnd Barn och utbildning den 2 december 2015.

-        Det känns jättekul att bygget av skolan äntligen är igång! Behovet av skolplatser i ett nybyggt område är stort, och vi måste ta ansvar för att alla barn får en plats i skolan, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd.

-        Det har hittills inte byggts många helt nya skolor i Örebro. Just den här skolan ska bli väldigt spännande att få se växa fram. Den är utformad på ett annat sätt än någon annan skola vi har, med öppna, moderna och luftiga lokaler, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i Programnämnd Barn och utbildning.

-        Eleverna från Navets skola F-6 som kommer att flytta hit hösten 2018. Här ska finnas fritidshem och på sikt även en stor idrottshall, säger Seydou Bahngoura (C), presidieledamot.

Med på spadtaget var också elever från Navets skola som kommer flytta in i de nya lokalerna.