Ny Översiktsplan

Nu finns förslaget på ny översiktsplan ute på samråd fram till 30 april 2017. Du hittar det på www.orebro.se/nyoversiktsplan och där kan du både läsa förslaget, se på kartor och lämna synpunkter.

Det kommer bli en hel del tillfällen att diskutera och framföra synpunkter på olika möten inom Centerpartiet och inbjudningar till detta kommer längre fram.

Dessutom arrangerar Örebro kommun ett öppet möte den 15 mars kl. 18-20 på City Konferens, Klostergatan 23, där du får möjlighet att få mer information och fördjupa dig i olika frågor.

Program

Kl. 18 Introduktion och presentation av förslaget.
Kl. 18.30 Workshops om olika teman. Vi bjuder på kaffe och frukt.
Kl. 20 Sammanfattning och avslutning.
Kl. 20.30-21 Möjlighet att dröja kvar och ställa fler frågor. Tjänstemän och politiker deltar.

Vill du lämna synpunkter själv så kan du göra enligt följande alternativ:

Lämna synpunkter på webben www.orebro.se/nyoversiktsplan
E-post till samhallsbyggnad@orebro.se
Brev till Örebro kommun, Rådhuset, box 30 00, 70135 Örebro. Märk brevet med SAM35/2017