Kapitaltillskott ska göra järnvägsstråket till verklighet

I dag beslutar kommunstyrelsen om att tillföra ytterligare medel till det samägda bolaget Oslo-Stockholm 2,55 AB. Anledningen är att bolaget under våren arbetat intensivt och framgångsrikt med att realisera planerna på en snabbare järnvägsförbindelse mellan de två nordiska huvudstäderna. Om stråket Oslo-Stockholm med en restid på strax under tre timmar förverkligas innebär det stora positiva effekter för tillgängligheten och arbetsmarknaden i Örebroregionen.

 - Bolaget har på bara ett år lyft frågan högt på den politiska dagordningen och visat att en bättre järnvägsförbindelse är samhällsekonomiskt och kanske till och med företagsekonomiskt lönsam. Det här den viktigaste infrastruktursatsningen som Örebroregionen står inför – nu tillför vi medel för att växla upp arbetet ytterligare, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den nyttoanalys som bolaget nyligen presenterade visar bland annat att antalet arbetsplatser som kan nås inom en timma skulle öka med 90 % bara i Örebro. För Örebro skulle det bland annat betyda att det blir lättare att arbetspendla till Stockholm, det blir lättare att resa till Oslo över dagen, restiden till Västerås skulle nästan halveras och till Karlstad minskar den med mer än en timme.

- Här finns en enorm potential för Örebros utveckling. Det bor hela 3,4 miljoner människor längs stråket och snabbare och bättre förbindelser skulle betyda mycket för näringslivet. Arbetspendlingen skulle öka och fler arbetstillfällen skulle skapas, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

Den samhällsekonomiska kalkylen på projektet pekar på överskott. Samhällsnyttan för projektet bedöms till 67 miljarder jämfört med byggkostnaden på 55 miljarder. I maj gick bolaget även ut med en RFI (request for information) till marknaden för att se om det finns någon intressent som kan tänka sig vara delaktig i finansieringen av projektet. Responsen har varit stor och bolaget anser sig ha bättre förutsättningar än de flesta andra aktuella infrastrukturprojekt till alternativ finansiering. Omkring 20 företag från hela Europa och några från Asien har visat intresse för att vara med och ta fram modeller för finansieringen.

 - Att stora projekt som det här är i samhällsekonomisk balans eller till och med plus är mycket ovanligt men visar på projektets styrka. De rent miljömässiga vinsterna blir naturligtvis också stora då fler kommer välja tåget framför bilen och flyget om den nya sträckningen blir verklighet, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Örebro kommun. Bolagets uppdrag är att försöka skapa en snabb och driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm med en restid på högst tre timmar. Samtliga aktörer tillför nu en halv miljon kronor för att understödja arbetet med att göra järnvägsstråket till verklighet.

För mer information:
Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande       0705850939

Lennart Bondeson (KD), kommunalråd                               0703 262408

Per-Åke Sörman (C), kommunalråd                                     0765 511106