I Örebro ska alla ha råd att bo

Bostadsbristen är ett av Sveriges allra största problem. När människor inte hittar en bostad till ett pris de kan betala hindras tillväxten och många människors livsdrömmar stoppas. Därför kan örebroarna vara stolta över att det byggs så mycket bostäder i Örebro, och att det varit så i några år.

Det innebär att Örebro, som en av få kommuner, i stort sett byggt bort bostadsbristen och håller jämna steg med den befolkningsökning som sker. Det innebär dock inte att alla har råd att efterfråga en lägenhet, och det är det största problemet.

En stor del av dem som i dag saknar en lämplig bostad har helt enkelt inte råd att betala hyran eller månadsavgiften för de nya lägenheter som byggs. Att nybyggt är dyrare är inget nytt, men i dag finns inga andra system som kompenserar för detta så som till exempel skedde under miljonprogramsåren då staten hjälpte till så att hyrorna blev överkomliga.

Det finns inga enskilda lösningar på dessa problem, men Örebro vill bidra till att vi närmar oss en lösning, inte kommer längre ifrån den.

I Örebro har det kommunala bostadsbolaget Öbo skapat en modell för att göra det möjligt för fler att flytta in i de nybyggda lägenheterna: de första tio åren ges en rabatt på hyran i en del av det nybyggda.

Öbo:s modell är unik i landet och nu har även Örebro kommun tagit fram en egen modell för att hålla nere hyresnivåerna i nya lägenheter som byggs av andra än Öbo.

Örebro kommun är först i landet med en juridiskt hållbar modell som gör att vissa av kommunens tomter bara kommer att säljas till fastighetsägare som åtar sig att hyra ut en del av de nya bostäderna med lägre hyra.

I det projekt som Örebro kommun arbetat fram tillsammans med Botrygg AB kan vissa av lägenheterna få en hyra som är nära 2 000 kronor lägre än annars.

Tack vare Örebro kommuns unika modell för att sälja kommunal mark har vi lyckats nå rekordnivåer i bostadsbyggande och hela tiden kommer nya studiebesök till Örebro för att se hur vi gör.

Vi har nämligen inte bara snabba kommunala processer; det blir bra också. Vi skapar blandade områden där många kan trivas och där det finns underlag både för service och nya mötesplatser, likväl som grönska och avkoppling.

Sedan 2011 har kommunledningen arbetat intensivt med att skapa goda förutsättningar för ett Örebro som växer hållbart och vi kan konstateraatt arbetet varit framgångsrikt: Örebro bygger flest nya bostäder i landet, jämfört med invånarantalet.

Det är viktigt för att företag ska kunna rekrytera personal och för att de som vill bo i Örebro ska kunna få en bra bostad, men det är också viktigt för att göra Örebro ännu mer attraktivt för oss som redan bor här. När vi blir fler skapas mer resurser till vården och skolan, och det finns underlag för mer kultur- och nöjesliv, liksom för andra upplevelser.

Vi är stolta över att ha varit med om denna utveckling och ser att de flesta örebroare är mer stolta över dagens Örebro än gårdagens.

Tillsammans står vi idag starkare inför de utmaningar som väntar, och få saker kan vara mer grundläggande för Örebros utveckling än att alla har möjlighet att bo och leva i alla delar av Örebro.

Björn Sundin (S)
Kommunalråd och ordförande Programnämnd samhällsbyggnad

Hannah Ljung (C)
Vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad

Ingalill Bergensten (KD)
Presidieledamot Programnämnd samhällsbyggnad