En växande kommun med nya möjligheter

KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBROS ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH BUDGET 2018 MED PLAN FÖR 2019–2020.