Läge för lokal energi

Örebro har en stor potential att bli en ännu viktigare kugge i den gröna omställningen. Vi har ett fantastiskt logistiskt läge, vi har skog, vi har åkermark. Och vi ser dessutom potentialen i den förnybara elproduktionen. I takt med att kärnkraften läggs ned behövs ny elproduktion och därför behöver vi jobba strategiskt och från flera olika fronter.

Det går dock inte att blunda för att alla de som banade väg för den fantastiska utveckling vi har haft på vindkraftssidan nu har det svårt. I de nationella energiförhandlingarna lade Centerpartiet fram ett antal olika förslag och det förslag som vann gehör var att minska överskottet av certifikat snabbare och tidigare än planerat. För att underlätta den ekonomiska situationen ytterligare vill vi därför också sänka fastighetsskatten på vindkraft och införa ett system för andelsägande, som ger möjlighet till skatteavdrag, precis som för den som sätter upp solpaneler på taket.

Det tänket har även funnits i det kommunala vindkraftsbolag som Centerpartiet i Örebros kommunledning varit med att bilda. Vi har varit noga med att det genom våra investeringar ska lägga till ny förnybar el på marknaden, inte bara ersätta redan existerande. Ett av våra klimatmål är att använda våra upphandlingar som verktyg för att säkerställa ökad produktion av förnybar elenergi. Dessutom vill vi på sikt se en utveckling åt andelsägande för såväl privatpersoner som lokala företag i närområdet.

Örebro är en viktig del i del i den gröna omställningen. Centerpartiet jobbar hårt för att underlätta för mer förnybar energi och för att den befintliga ska ha rimliga villkor. Med en grön skatteväxling där skatter höjs på miljöförstöring och sänks på sådant vi vill se mer av, som förnybar energi och arbeten, kan vi på riktigt börja ställa om. Med Centerpartiets politik såväl lokalt som nationellt har vi alla förutsättningar att leda den gröna omställningen!

Rickard Nordin Centerpartiet,
Klimat- och energipolitisk talesperson


Per-Åke Sörman Centerpartiet,
Kommunalråd, Örebro kommun