Vindkraften är en del i en mångfald av lösningar

Slutreplik till Yngve Bengtson (NA26/11)

Vi har i dag en fantastisk utveckling när det kommer till förnybar energi.
Kärnkraften kommer, precis som Bengtson säger, att minska betydligt inom en relativt snar framtid.

Det beror inte på politiska beslut, utan handlar helt enkelt om att det inte är lönsamt att göra de investeringar som krävs. Sedan 2009 har det dessutom varit tillåtet att bygga ny kärnkraft i Sverige, men det finns ingen som på marknadsmässiga villkor vill göra den investeringen. Det glöms lätt bort att mer än halva Sveriges energikonsumtion redan idag kommer från förnybara energikällor. Vår inställning är att vi behöver jobba för en mångfald av lösningar som klarar av Sveriges energibehov på både kort och lång sikt. Vindkraft är i dag det billigaste att bygga för storskalig produktion, och både kan och bör fortsätta utvecklas, dock inte som ensamt alternativ.
En debattartikel möjliggör inte utrymme att gå in på alltför mycket olika former av förnybar energi, men självklart är även vattenkraft, bioenergi och solenergi viktiga delar av en småskalig energiproduktion. Många självförsörjande enheter är inte bara bra ur ett miljöperspektiv utan även bra ur ett säkerhetsperspektiv i en orolig tid. Redan idag finns de tekniska lösningarna att bygga ett helt förnybart system.
Att fram till 2040, när de sista kärnkraftverken börjar tas ur drift ha byggt upp ett system som klarar övergången är inte bara det mest miljösmarta, det är också det som är ekonomiskt sett helt överlägset med den tekniska utveckling vi ser. För Centerpartiet är det självklart att vi ska ha mer förnybar, lokalt producerad och pålitlig elförsörjning. Därför behöver vi också ett nytt grönt ledarskap för Sverige.


Rickard Nordin Centerpartiet, Klimat- och Energipolitisk talesperson
Per-Åke Sörman Centerpartiet, kommunalråd Örebro