Skälen till samarbete är fortfarande starka

Sedan 2011 har våra partier samarbetat i Örebro för att skapa trygghet och långsiktighet i den lokala politiken. Vårt samarbete tog sin utgångspunkt i en viktig men enkel idé. Alla människors lika värde. Inga partier på ytterkanten i politiken skulle få inflytande över Örebros utveckling.

Vi har gemensamt arbetat fram förslag som ska utveckla hela vår kommun och stärka örebroarnas välfärd och egenmakt. Det har gått bra. Vi växer. Vi attraherar många nya örebroare i arbetsför ålder. Det fanns ingen kommun i landet som attraherar lika många inrikes inflyttande under 2017.
Vi har löst bostadskrisen. Företag flyttar hit och expanderar.
Vår stadsmiljö utvecklas.
Vi har stärkt landsbygdsfrågorna och genomfört flera satsningar för att hela kommunen ska leva.
Välfärden har fått stora tillskott. Nya förskolor, skolor och äldreboenden byggs i rekordtakt.
Det går kort sagt bra för Örebro.
Vi är inte nöjda med allt – det finns mer att göra för att både örebroarna och vi ska vara nöjda. Men nu när vi närmar oss ett nytt val kan vi möta örebroarna med raka ryggar. Avsikten med vårt samarbete har fungerat.

Vi behöver vara väldigt tydliga mot väljarna. Vart och ett av våra partier går till val med sin egen politik. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet är tre partier som skiljer sig åt i flera frågor. Det kommer att märkas i valrörelsen. Vi kommer att stå upp för vad vi gjort gemensamt. Men vi kommer att samtala med örebroarna utifrån det egna partiets bild av vilken politik som är bäst för framtiden. Ingen av våra partier går till val utifrån att Örebros framtida styre ska se ut på ett visst sätt. Det ska nämligen inte vi politiker bestämma – det gör örebroarna.

Men det vi också vill vara tydliga med är detta: skälen till att vi en gång fann varandra och startade ett gott samarbete är grundläggande för alla demokrater. Det är bättre att bryta blockpolitiken och få ett stabilt styre än att skapa lokalt politiskt kaos, med inflytande från politik som inte tar ansvar för alla örebroare. Om valresultatet visar att Örebro riskerar att få påverkan från partier på ytterkanterna är vi beredda att även i framtiden föra samtal med varandra om hur vi skapar ett Örebro som sätter humanismen och alla människors lika värde först. De samtalen tar vi i så fall efter valet, utifrån valresultatet. Men vi är trygga i att det går att hitta fram till lösningar. Det har vi lyckats med i sju år.
Vi har som kommunledning också fört samtal med flera andra partier löpande. Vi är således inte rädda för samarbete i andra varianter heller. Samarbete leder alltid framåt.

Örebro kommun är en av de snabbast växande kommunerna i vårt land. Vi är i full färd med att genomföra den vision som vi arbetat emot under hela vårt samarbete – att skapa Skandinaviens mest attraktiva medelstora kommun. Det kan man inte göra med annat än att fokusera på trygg välfärd, trygga gator och torg, starkt samarbete med polisen och andra myndigheter, ett levande föreningsliv och att understödja initiativ för ett attraktivt fritids-, kultur- och nöjesliv. Vi fortsätter under våren att driva kommunen vidare med precis de förtecken vi arbetat utifrån sedan 2011. Våra partier kommer parallellt att påbörja sina egna valrörelser.

Vi möter väljarna med stolthet. Men vi är inte nöjda med allt. Örebro kan ännu bättre. Era röster kommer att bestämma hur Örebro styrs i framtiden. Ta chansen att säga ditt, så ska vi göra vad vi kan för att ta ansvar för Örebro även i framtiden utifrån örebroarnas åsikter.


Kenneth Nilsson Socialdemokraterna
Lennart Bondeson Kristdemokraterna
Per-Åke Sörman Centerpartiet