Modernt vård- och omsorgsboende i Odensbacken, och tidigareläggning av boende i Bettorp!

Askenäs är ett av kommunens 24 vård- och omsorgsboenden och ligger i Odensbacken. På området där Askenäs ligger finns fler fastigheter med olika kommunala verksamheter. Behovet av ombyggnad, renovering och förstärkning av brandskydd har sedan länge uppmärksammats och flertalet utredningar har genomförts för att hitta den effektivaste och bästa lösningen på dessa behov.  Nu meddelar majoriteten i programnämnd Social välfärd att man kommer att gå fram med en förstudie för rivning och nybyggnation på samma ställe.

- Att få till ett modernt och fungerande vård- och omsorgsboende i Odensbacken har varit politiskt prioriterat länge, men av olika anledningar har det dragit ut på tiden. Jag är absolut inte nöjd med processen men det känns bra att kunna ge bygden besked om ny tidsplan för när man kan förvänta sig att ett nytt boende står på plats. Att kunna bo kvar i sitt hemområde på ålderns höst är viktigt, säger Per-Åke Sörman, kommunalråd med ansvar för social välfärd.

Ett igångsättningsbeslut fattades under 2016 om att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i anslutning till vårdcentralen i Odensbacken där även verksamhetslokaler för hemvård och dagvård ska inrymmas. Parallellt skulle undersökas en alternativ användning av lokalerna i gamla Askenäs.
I den fortsatta planeringen under 2017 av det nya boendet avslogs bygglovsansökan på den aktuella tomten vid vårdcentralen och möjligheten att få en ändrad detaljplan bedömdes som liten.
Analysen av alternativ användning av gamla Askenäs visade också att något kommunalt behov av dessa lokaler saknades.

- Eftersom detta kräver en evakuering av de boende under själva byggprocessen kommer detta att lösas via det vård- och omsorgsboende som planeras i Brickebacken, vid Saxons park. Nu tar vi fram en lösning som blir bra för de boende som bor på Askenäs idag, men också för Odensbackens framtida utveckling, säger John Johansson (S), vice ordförande i programnämnd social välfärd. 

Förslaget innebär att behålla befintlig tomt i Odensbacken men riva och bygga nytt. Genom att tidigarelägga ett nytt vård-och omsorgsboende i Bettorp möjliggörs en evakuering av Askenäs utan att kön till en plats på ett vård- och omsorgsboende för någon annan behöver öka.

- Nu ger vi ÖBO i uppdrag att genomföra en förstudie kring att bygga nytt på befintlig tomt. För att åstadkomma den evakuering som krävs utan att det påverkar övriga människors möjlighet att få plats på vård- och omsorgsboende så kommer vi att tidigarelägga det vård- och omsorgsboende som planerats i Bettorp år 2024. Vi sätter igång den processen omgående och planen är att det ska stå klart 2021 eller 2022, säger Sara Maxe (KD) presidieledamot i programnämnd social välfärd.


Mer info:

Per-Åke Sörman (C): 076-551 11 06
John Johansson (S): 076-551 54 45
Sara Maxe (KD): 070-245 73 71