Det byggs ett nytt modernt vård- och omsorgsboende i Odensbacken

Äntligen kan vi nu meddela att vi hittat vägar framåt för att bygga ett modernt vård- och omsorgsboende i Odensbacken! Byggnaden kommer att byggas på samma ställe som nuvarande byggnad är placerad och planeras stå klar 2023.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är inte nöjda med hur det har dragit ut på tiden kring byggandet av ett modernt Askenäshem i Odensbacken. Vi har regelbundna kontakter med boende i Östernärke och med personal. Vi både känner till och delar den frustration som finns. Den är berättigad och vi är självkritiska.

Det som däremot inte är rimligt är att lägga ut retoriska dimridåer kring att detta skulle ha med andra frågor som kulturkvarteret att göra. Att planerna på att bygga vård- och omsorgsboendet vid vårdcentralen föll berodde på att det inte gick att bygga på den planerade tomten. Det har ingenting med kulturkvarteret att göra. Den 14 maj äger ett informationsmöte rum i Odensbacken om det kulturkvarter som ska byggas i Örebro. Detta möte är dock en dialog med tjänstemän. Att kalla detta möte för ”socialdemokratiskt” blir därför mycket fel. Kom gärna dit och ställ frågor, för kulturkvarteret är hela kommunens kvarter, det vill säga självklart också boende i Östernärke har del i detta som bland annat innehåller kulturskola och nytt bibliotek.
Vi partier i kommunledningen är överens både om att satsa på fler boenden för äldre, samtidigt som vi investerar i trygghetssatsningar och i ett nytt kulturkvarter.
Nyss invigdes Trädgårdarna i Boglundsängen. Om några månader står det nya boendet i Karlslund klart. Kommande år byggs nya vård- och omsorgsboenden i Odensbacken, i Brickebacken, i Bettorp och en utbyggnad av Skebäcksgården planeras.
Alla tre partier i kommunledningen svarar gärna på frågor om Askenäsprocessen. Vi har själva representanter boende i Östernärke och vi tre svarar självklart på alla medborgares frågor. Men det är olyckligt att moderaterna uppmanar medborgare att ställa utförande tjänstemän till svars, istället för oss förtroendevalda.


Per-Åke Sörman Centerpartiet, kommunalråd och ordförande i programnämnd social välfärd

John Johansson Socialdemokraterna, vice ordförande i programnämnd social välfärd

Sara Maxe Kristdemokraterna, presidieledamot i programnämnd social välfärd