Det behöver göras mer för att ge ungdomar trygghet!

Nyligen hände det som inte får hända. Efter en lång tids stök på helgkvällarna anmäldes en våldtäkt och även försök till ytterligare en våldtäkt vid Marieberg.

I grunden handlar detta om två samhällsproblem: mäns syn på kvinnokroppen och ungdomars alkohol- och drogbruk. Dessa två i kombination blir absolut inte bra. Kommunalråd Per-Åke Sörman har varit på plats i Marieberg flera gånger med fältassistenterna och även tagit initiativ till dialogträffar med ungdomarna. Marieberg finns med i kommunens strategi för samlade insatser som görs varje vecka. Trots det har vi inte lyckats, och konstaterar att vi behöver göra mer. Lösningen är inte enkel utan det krävs att vi alla jobbar tillsammans. Föräldrar, kommun, föreningsliv, näringsliv. Alla är delar av lösningen och ingen klarar detta ensam.

Att leva ett liv utan missbruk och våld borde vara självklart men så ser det tyvärr inte ut. Centerpartiet har genom åren drivit många drogpolitiska frågor både lokalt och regionalt. Det har handlat om fler öppenvårdsinsatser och om MiniMaria som ska bli en öppen ingång för polisen och anhöriga när man stöter på påverkade ungdomar. Vi har drivit igenom de sociala investeringar som bland annat resulterat i NP-resursteam och Skolfam – Satsning i Familjehemsvården. Under våren kommer nya medborgarlöften med polisen, ordningsvakter i city och trygghetskameror i Oxhagen och Vivalla. Vi driver frågan om tidiga insatser och utökat strukturellt arbete i alla värdegrundsfrågor, inklusive synen på kvinnokroppen.

Många av oss som kandiderar för Centerpartiet i valet har ungdomar och förebyggande trygghetsarbete som sin viktigaste fråga. I det kommande valprogrammet har vi flera förslag på var vi ser att arbetet behöver fortsätta. Några exempel är: ▪ Utveckla arbetet med att stötta föräldrar och stärka familjecentraler.
▪ Säkerställ skolornas metoder för att förebygga och upptäcka bruk av alkohol, tobak, narkotika och dopning.
▪ Arbeta medvetet och satsa resurser för att upptäcka och hjälpa så kallade förstagångskriminella.
▪ Förbättra sex- och samlevnadsundervisningen genom hela skolsystemet.
Centerpartiet är som många andra oroliga över attityden till brukandet av droger i dag. Vi tror att det är föräldrar, kommunen, föreningslivet och näringslivet som tillsammans kan sätta stopp för utvecklingen. På 1800-talet satte kvinnorna ner foten när männen höll på att supa ihjäl sig, vilket ledde till att nykterhetsrörelsen startade. Nu är det kanske dags att föräldragenerationen, det offentliga och näringslivet att tillsammans sätta ner foten mot en alltmer tillåtande attityd till droger hos ungdomar?

Vi är mycket oroliga för vad som händer på parkeringen i Marieberg, Krämaren på flera andra håll i vår kommun. Vi måste få till ytterligare insatser tillsammans med rättsväsende och Örebro brottsförebyggande råd för att ta hand om, hjälpa och lagföra ungdomar som begår brott av olika slag i Marieberg och i City. Vi måste också erbjuda bättre alternativ för ungdomarna, en av de satsningar som Centerpartiet vill se kommande år är en ny motorgård för alla de skötsamma motorintresserade ungdomar som finns, utformad tillsammans med ungdomarna själva. Vi centerpartister vill prata om hur vi kan vända trenden och skapa trygghet. Vi behöver bli flera för att lyckas. Men det räcker inte med oss utan vi behöver vara många och från samhällets alla delar. Är du med oss?


Per-Åke Sörman, Maria Comstedt, Anders Olsson, Elisabeth Malmqvist, Cecilia Hermansson, Tina Fingal Swens, Annika Tholster, Seydou Bahngoura Kandidater för Centerpartiet i valet den 9 september