Bra hälsa för Örebro framåt!

Den ökade psykiska ohälsan är något som ofta diskuteras idag. Ofta hänger fysisk och psykisk hälsa ihop. Centerpartiet i Örebro värnar om alla Örebroares välmående.

I Centerpartiet tar vi rapporterna om ökad ohälsa på allvar. Friskvård och en god hälsa, både fysiskt och psykiskt, är nyckeln för ett välmående samhälle. Om inte människors privatliv fungerar så funkar ingenting annat heller. Därför vill vi under nästa mandatperiod se ett ”Paket för psykisk och fysisk hälsa” med olika inriktningar av arbete för att fler Örebroare ska må bra i sin vardag. Vi ska alltid utgå ifrån människans egen önskan att förbättra sin tillvaro. Därför ska satsningen ha ett tydligt underifrånperspektiv.

Alla människor har rätt att må bra, och att få stöd för att förändra när man inte gör det. Kommunen har mycket arbete när det handlar om att vara ett stöd för människors hälsa, men vi ser att detta behöver samordnas mer, med människan och dennes situation i centrum. I dag är det alltför svårt att hitta den hjälp man behöver, och oftast finns hjälpen på flera olika ställen i den kommunala och andra offentliga organisationen. Idag ser vi att det främst är unga tjejer som upplever psykisk ohälsa, därför vill vi utveckla arbetet för att hitta sätt att förbättra deras mående. Här pågår mycket arbete och det är viktigt att de stödinsatser som kommunen erbjuder är lätta att hitta, och bygger på evidens.

Även på ålderns höst är det lätt att börja må sämre, och här är otrygghet och ensamhet ofta bakomliggande faktorer. Vi vill jobba med att bryta isolering, söka upp äldre, ensamma, sjuka. Vi vill arbeta för fler träffpunkter och öppna restauranger på vård- och omsorgsboendena för äldre. Vi vill utveckla det förebyggande arbetet för äldre genom bland annat fler sociala aktiviteter och fler mötesplatser. Vi vill öka anhörigstödet och ha fler minnesmottagningar.

Centerpartiet har alltid prioriterat tidiga insatser. Vi har drivit igenom arbetet med sociala investeringar som nu börjat hjälpa många vars liv tidigare inte riktigt fungerat. Steg ett är att öka ungdomars deltagande i föreningsaktiviteter och idrott. Goda vanor grundläggs tidigt och vi vet att såväl deltagande i organiserad föreningsverksamhet som fysisk aktivitet är viktiga frisk- och skyddsfaktorer.

Vi måste börja jobba mer strukturerat med det här och samarbeta bättre över organisationsgränserna. Människan som mår dåligt struntar i om hjälpen kommer från skolan, socialtjänsten eller BUP, bara man gör rätt saker och kommer framåt. Det är vårt ansvar från det offentliga att lösa detta istället för att jobba i våra egna stuprör. Centerpartiet har verkat för det arbete för gränsöverskridande samverkan som finns mellan Örebro kommun och Region Örebro län för äldre. Vi vill utveckla liknande former även för psykisk ohälsa som en del i det paket för fysisk- och psykisk hälsa som vi nu föreslår. Vi vill också jobba strukturerat för att minska de långa kötiderna som är idag, därför vill vi återinföra en förbättrad nationell kö-miljard.

Om människor mår bra så mår samhället bra. Finns det någonting som är viktigt för samhällsutvecklingen i framtiden är det alltså ett strukturerat arbete för ökad hälsa. Det vet Centerpartiet och vi har idéerna för att ta arbetet framåt!


Per-Åke Sörman
Centerpartiet, etta på Centerpartiets kommunlista i Örebro kommun

Gunhild Wallin
Centerpartiet, listkandidat, Centerpartiet i Örebro kommun

Annika Tholster

Centerpartiet, listkandidat, Centerpartiet i Örebro kommun