Centerpartiet vill se ett paket för ökad fysisk- och psykisk hälsa

Centerpartiet vill under nästa mandatperiod se ett ”Paket för psykisk och fysisk hälsa” med olika inriktningar av arbete för att fler Örebroare ska må bra i sin vardag. Satsningen ska ha ett tydligt underifrånperspektiv och bygga på såväl förebyggande arbete som snabba och tidiga insatser när människor söker hjälp för ohälsa.

-      Friskvård och en god hälsa, både fysiskt och psykiskt, är grunden för ett välmående samhälle. Men vi måste också finnas där med stöd när det ändå går snett. Vi vill ha betydligt bättre samarbete mellan kommunen och regionen, till exempel ska vi utveckla Mini-Maria som ska finnas med snabba insatser när vi upptäcker en ungdom som använder droger, säger Per-Åke Sörman kommunalråd och listetta för Centerpartiet i Örebro kommun.

Vi vill utveckla formerna för samarbete mellan Örebro kommun och Region Örebro län kring psykisk ohälsa. Det offentliga måste i framtiden bli mycket bättre på att samordna sig kring individer som behöver hjälp och stöttning för att reda ut sitt liv.

-      Ungdomen som mår dåligt struntar i om hjälpen kommer från skolan, socialtjänsten eller BUP, bara man gör rätt saker och kommer framåt. Vi vill se snabba och samordnade insatser för förstagångskriminella och unga som fastnat i missbruk. Vi vill också se ett tydligare värdegrundsarbete och mer inkludering för att exempelvis unga HBTQ personer och unga med funktions- eller hörselnedsättning ska känna sig mer inkluderade i samhället, säger Linda Larsson, tvåa på Centerpartiets kommunlista.

-      Centerpartiet har alltid prioriterat tidiga insatser. Vi har drivit igenom arbetet med sociala investeringar som till exempel resulterat i Neuropsykiatrisk resurs och samverkan. Detta vill vi fortsätta men vi vill också se till att vi jobbar mer strukturerat i allt kommunens ordinarie arbete med att tidigt fånga upp ohälsa och erbjuda rätt stöd byggt på forskning och evidens. Därför behöver vi hela tiden utbilda den personal som möter våra medborgare för att upptäcka alla former av ohälsa, och snabba vägar till hjälp, säger Seydou Bahngoura, trea på Centerpartiets kommunlista.

Mer info:

Per-Åke Sörman: 076-551 11 06

Linda Larsson: 070-590 82 06

Seydou Bahngoura: 070-476 77 80​