Jordbruken för Sverige och Örebro framåt

Våra bönder sliter hårt för att producera hållbar och säker mat med höga krav på djurhållning och miljöhänsyn. De håller landskapen öppna och skapar viktiga jobb på landsbygden. Men sommarens torka har gjort att det svenska lantbruket befinner sig i kris. Torkan har gjort att många fått se sina skördar torka bort.

Skördarna som finns kvar ser ut att bara bli en bråkdel av vad de brukar vara. Det gör att det också råder brist på foder och många bönder är oroliga för att de ska behöva slakta sina djur i förtid. Slaktköerna är redan långa. Centerpartiet vägrar att låta bönderna stå ensamma i detta! Livsmedelsförsörjningen handlar om vår säkerhet.
Vi måste alla ha mat för att överleva och fungera.
Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att vi kan ta ansvar för detta själva, både som land, som region och som kommun.
Centerpartiet har därför presenterat en satsning på över 5 miljarder kronor över tre år för att stärka lantbruksföretagen och för att skapa bättre förutsättningar för ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk.
Vi vill se till att alla djur i EU har det bra så att den svenska bonden konkurrerar på samma villkor som bönder i övriga EU-länder.
Här behöver vi jobba på alla fronter samtidigt. Från vår parlamentariker Fredrick Federley som kämpar för att öka djurskyddet i resten av EU, till att vi i kommunerna ökar andelen närproducerad mat.
I Örebro har vi sedan länge ett beslut om att de krav som Örebro kommun ställer vid upphandling av mat ska motsvara kraven för svensk livsmedelsproduktion.
Detta behöver fler kommuner ta efter, det är inte rimligt att det offentliga köper in mat till vår välfärd som skulle vara olaglig att producera på gårdarna i kommunen!
Vi har sedan en tid kompletterat med en målsättning om att andelen närproducerad mat i kommunens kök ska öka, och under nästa mandatperiod vill vi jobba ännu mer med denna fråga.
Borta är den tid då människor kunde påstå att jordbruket är en landsbygdsfråga.
Befolkningen i Sveriges och i världens städer klarar sig inte länge utan den mat som jordbruken producerar. Jordbruken är centrala för omställningen för en hållbar miljö, för arbetstillfällen och för svensk säkerhet.
Att de får rätt förutsättningar är inte en fråga för enbart landsbygden, det är en fråga för alla!


Per-Åke Sörman (C) Kommunalråd och etta på Centerpartiets kommunlista i Örebro kommun
Ingvar Ernstson (C) Kommunkandidat i Örebro kommun
Lars Jakobsson (C) Kommunkandidat i Örebro kommun
Anders Gunnarsson (C) Kommunkandidat i Örebro kommun
Anders Olsson (C) Kommunkandidat i Örebro kommun