Kommunledningen överens med Vänsterpartiet om valteknisk samverkan

Igår blev det klart att Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar kommunledning även kommande fyra år. För att säkra upp en stabil majoritet i viktiga omröstningar har kommunledningen kommit överens med Vänsterpartiet om en valteknisk samverkan för mandatperioden.

-          Tillsammans med Vänsterpartiet har kommunledningen kommit överens om en valteknisk samverkan. Det betyder att vi har säkrat upp en stabil majoritet i viktiga omröstningar rörande budget och valärenden i kommunfullmäktige för hela mandatperioden. Det är gynnsamt för Örebro, med långsiktighet och stabilitet, och det känns bra att vi fyra partier så lätt kunde komma överens om innehållet i en sådan samverkan, säger Kenneth Nilsson, partiföreträdare för Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

-          Vänsterpartiet har tack vare den här valtekniska samverkan fått ett inflytande över frågor som är viktiga för oss, samtidigt som vi begränsar inflytandet från extrema partier. Vi kommer att kunna få igenom förslag som handlar om en bättre arbetsmiljö i välfärden, arbetstidsfrågor samt satsningar på jämställdhet, säger Murad Artin, partiföreträdare för Vänsterpartiet.

Genom den valtekniska samverkan får kommunledningen tillsammans med Vänsterpartiet 37 mandat. Därmed finns det en majoritet i kommunfullmäktige i budgetprocessen och i valärenden. I övrigt ingår inte Vänsterpartiet i kommunledningen utan är fria att rösta som de tycker, och också rösta för sitt eget budgetförslag.

-          Vänsterpartiet kommer att vara ett oppositionsparti kommande mandatperiod, men vi kommer också få ett inflytande och bidra till stabilitet för kommunen, fortsätter Murad Artin.

-          Vi kommer att ha långa och många debatter med Vänsterpartiet kommande fyra år i kommunfullmäktige och i nämnder och styrelser. Men vi kommer också samarbeta kring frågor där vi är överens om att insatser behöver göras men där Vänsterpartiet nu kommer vara med i diskussionerna, om hur exempelvis jämställdheten i Örebro kan öka, avslutar Kenneth Nilsson.