Medlemmarna har sagt sitt- här är Centerpartiets förslag från kvällens rådgivande medlemsmöte!

Förslaget om Centerpartiets representation i Örebro Kommun har utarbetats av partiets kommunfullmäktigegrupp. Under kvällens rådgivande omröstning har förslaget även godkänts av medlemmarna. Samtliga val kommer att behandlas och slutgiltigt fastställas av kommunfullmäktige den 10 -11 december.

Per-Åke Sörman, kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun, är nöjd med kommande mandatperiods laguppställning.
- Efter höstens valframgång har vi tagit vara på såväl nya som erfarna medlemmar som nu ska göra verkstad av våra närodlade idéer och visioner. Jag är stolt och glad över den mixen vi har skapat, säger Per-Åke Sörman, kommunalråd för Centerpartiet i Örebro.

Tack vare ett framgångsrikt val har vi inför denna mandatperiod över femtio uppdrag att fördela. De som väljs som representanter kommer börja sin tjänstgöring den första januari 2019 då de ska föra fram Centerpartiets politik och därmed arbeta för att skapa ett bättre Örebro kommun.

Även kretsordförande Anders Olsson ser optimistiskt på framtiden.
- Jag är glad över att vi har valt ut ett starkt och kompetent lag med både stor bredd i ålder, kön och erfarenhet. Jag ser fram emot en ny mandatperiod där centerpartiet ska göra skillnad, säger Anders Olsson, kretsordförande för Centerpartiet i Örebro.

Förslag till fördelning av politiska uppdrag under mandatperiod 2019–2022:
Per-Åke Sörman, ordförande i Landsbygdsnämnden.
Elisabeth Malmqvist, ordförande i Gymnasienämnden.
Gunhild Wallin, ordförande i Vårdboendenämnden.
Anders Olsson, ordförande i Tekniska nämnden.
Jimmy Nordengren, ordförande i Futurum fastigheter.

Vi har även vice ordförandeskap i kommunstyrelsen, VUXAM, Grundskolenämnden, Programnämnd Samhällsbyggnad, Fritidsnämnden och i bolaget Örebrobostäder AB. För att ta del av hela förslaget, se bifogad fil.


Per-Åke Sörman      
Kommunalråd Centerpartiet i Örebro  
076-5511106

Anders Olsson
Kretsordförande Centerpartiet i Örebro
070-587 99 11

Politiska uppdrag
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Till Meida C-Rollfördelning 2019-2022.pdf , 206.5 kB. 206.5 kB 2018-11-14 20.04