Örebro kommun växer – framåtsyftande budget för 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ÖSB2020_slutgiltig 191001 (1).pdf , 1.9 MB. 1.9 MB 2019-10-15 14.16

Örebro kommuns budget växer med drygt 350 miljoner kronor år 2019. I ett läge där behoven av fortsatt välfärdsutbyggnad är stora pekar kommunledningen ut skolan och minskade klyftor som prioriterade områden år 2019. Under 2019 påbörjas också arbetet för att förändra kommunens styrmodell för att styra mot det omställningsarbete som behöver göras för att klara målen i Agenda 2030.

- När fler jobbar i välfärden och när fler lokaler behövs, då måste politiken säkerställa att det finns resurser för detta på både kort och lång sikt. Kostnaderna ökar snabbt när välfärden byggs ut i stor utsträckning. Därför är det viktigt att vi vet vad som är prioriteringen, vilket denna budget tydligt pekar ut, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens budget består av drygt 8,8 miljarder kronor, varav drygt 350 miljoner är nya pengar. De senaste tio åren har Örebro kommuns befolkning ökat med drygt 20 000 personer. Vid utgången av 2017 hade Örebro kommun 150 291 invånare. Till år 2027 beräknas antalet invånare öka med drygt 25 000 till knappt 176 000. Den största delen av kommunens budget (57 procent) går till personalkostnader.

- En nyckel för att klara de behov som vi står inför i framtiden är att så många som möjligt jobbar. Därför ska vi tänka nytt och utveckla de arbetsmarknadsåtgärder som kommunen erbjuder. Vi kommer också att påbörja en översyn av kommunens upphandlingsarbete, där vi kommer att se över bland annat hur vi jobbar med sociala krav i upphandlingar, och vilka förutsättningar lokala företag har att delta i upphandlingar, säger Per-Åke Sörman (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

- Vi pekar tydligt ut skolan som ett prioriterat område eftersom det är grundläggande för vilka förutsättningar unga får inför framtiden. Detta kommer att innebära att fler samhällsfunktioner tydligare än idag blir involverade i att eleverna ska må bra och klara skolan. Det finns mycket bra kompetens i Örebro kommun, men verksamheterna måste överbryggas så att de barn och elever i behov av stöd verkligen får det så tidigt som möjligt. Här har även föräldrarna en oerhört viktig roll, säger Marlene Jörhag (KD), tillträdande kommunalråd.

För mer information:
Kenneth Nilsson (S) 070-585 09 39
Per-Åke Sörman (C) 076-551 11 06
Marlene Jörhag (KD) 076-551 69 32