JA till fler bostäder i Örebro kommun!

En bättre rörlighet som bidrar till att fler kan få sin första bostad och att familjer och äldre får större frihet att anpassa sitt boende efter sin livssituation, samtidigt som det byggs nya bostäder i hela landet. Det är målet med bostadsreformerna i Januariavtalet – JA – som slöts mellan oss i Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, och Miljöpartiet, och som kommer att förverkligas kommande mandatperiod. Det är ett genombrott för den hittills så infekterade bostadspolitiken.

Januariavtalet innehåller flera förslag som Centerpartiet arbetat för under lång tid, och som på sikt kommer ge ett mer varierat utbud av boenden samt ge fler möjlighet till en egen bostad:

Fri hyressättning i nyproduktion
Nya lägenheter ska inte tvingas in i den reglerade hyressättningen som vi haft i Sverige sedan 1940-talet. Det ska vara möjligt för en hyresgäst att ingå egna överenskommelser om hyran. Vi behöver ett starkt skydd mot oskäliga hyreshöjningar och samtidigt stärka möjligheterna att göra en värdering som speglar lägenhetens kvalité, läge och attraktivitet. Större skillnader i hyresnivåer gör det enklare för unga att få en bostad, samtidigt som det underlättar nybyggnation och skapar möjligheter för äldre att hitta en bostad som erbjuder den bekvämlighet som seniorlivet kräver.

Räntan på uppskovsbeloppet avskaffas
Vi kommer att avskaffa räntan på uppskovsbeloppet. När den avskaffas blir det betydligt förmånligare för de flesta att byta bostad och då stärks rörligheten på bostadsmarknaden.

Strandskyddet görs om i grunden
En viktig fråga för Örebro kommun är att förutsättningarna för att bygga utanför städerna förbättras. Genom ett mer differentierat strandskydd blir det möjligt att bygga strandnära även i Örebro. Givetvis ska stor hänsyn till miljö tas, hårt exploaterade områden som exempelvis Stockholms skärgård ska inte ha samma strandnära byggregler som Örebros tätorter och landsbygd.

Fler hyresrätter i de mindre tätorterna
Vi vill förenkla reglerna så att fler hyresrätter kan byggas. Med Januariavtalet ändras avskrivningsreglerna så att de kommunala bostadsbolagen som ÖBO kan bygga nyproduktion i de orter där efterfrågan på bostäder är stor, men där kalkylerna tidigare varit för svåra att få ihop för kommunen. Något som vi lokalt länge försökt hitta närodlade lösningar för ökat byggande på landsbygden.

Regelförenklingar för mer byggbar mark
Byggföretagen får friare händer att genomföra ett planarbete från start till mål, vilket kommer snabba på beslutsprocesserna. Kommunen ska skapa förutsättningar som näringslivet tar tillvara för allas bästa.

Men vi nöjer oss inte med detta. Centerpartiet kommer även fortsättningsvis vara en stark kraft som driver på för fler liberala reformer. Centerpartiets politik ser till att förbättra förutsättningarna för byggande i hela landet och därmed också bostadssituationen i hela Örebro kommun.

Per-Åke Sörman, Centerpartiet
Kommunalråd, Örebro kommun