Inventering av tomma hus på landsbygden

Idag står flertalet fastigheter tomma runt om på Sveriges landsbygder. Vi vet även att många letar efter boenden på landsbygderna och att utbudet är inte alltid är så stort. Örebro Kommun vill nu inventera antalet tomma bostadshus på landsbygden för att öka möjligheten för fler att bosätta sig där.

- Många drömmer om ett liv på landet och vill hitta en passande bostad. Samtidigt vet vi att det står tomma fastigheter runt om i vår kommun. Vi ser därför en stor potential i denna inventering som gör att vi kan tillmötesgå intresset och öka möjligheten att leva, bo och verka på landsbygden. Dessutom skapas möjlighet för företag att hitta lämpliga lokaler på våra vackra landsbygder. Nämnden ser fram emot att höra resultatet av inventeringen, säger Per-Åke Sörman, Landsbygdsnämndens ordförande.

Kommunledningen i Örebro har tagit initiativet till en inventering av tomma bostadshus på kommunens landsbygd. Landsbygdsenheten föreslås få uppdraget att genomföra en sådan inventering. Uppdraget omfattar även inventering av tomma lokaler lämpade för företagsverksamhet av olika slag. Inventeringen ska presenteras i en rapport som redovisas på Landsbygdsnämndens sammanträde senast i juni månad.

- Syftet med inventeringen är, i förlängningen, att undersöka om aktuella fastighetsägare kan tänka sig att sälja eller hyra ut och därmed utöka utbudet av boendemöjligheter på landsbygden. Detta kan gälla för nyinflyttning, men också unga som vill ha möjlighet att bo kvar i sin bygd eller andra i lokalsamhället som vill förändra sin boendesituation, säger Anna Hedström (S) förste vice ordförande i Landsbygdsnämnden.

- Vi fokuserar på hållbara lösningar. Detta är ett bra exempel som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter i vårt hållbarhetsarbete. Utan underhåll förfaller bostäderna och kostnaden för att göra dem beboliga igen ökar ju längre tiden går. Vi behöver även nyttja resurserna effektivt och ta tillvara på det som redan finns, istället för att bara bygga nytt, säger Bengt Isacson (KD), ledamot i Landsbygdsnämnden.


Per-Åke Sörman
(C)
Ordförande Landsbygdsnämnden, 076–5511106

Anna Hedström (S)
Förste vice ordförande i Landsbygdsnämnden, 072–7433602

Bengt Isacson (KD)
Ledamot i Landsbygdsnämnden, 070–5264650