Skolan är fortsatt prioriterad i Örebro

Örebro var för några år sedan en stad där förskole- och skollokaler var extremt eftersatta i underhåll. Futurums inventering i samband med att de bildades 2012 visade på bland annat ett hundratal takläckage i beståndet av skolor/förskolor. I dag har vi en annan situation, en kraftig upprustning av skolans lokaler har gjorts.

Den här kommunledningen har agerat målmedvetet för att skapa bättre arbetsmiljö för barn och lärare. Vi vill genom detta påvisa att skolan har prioriterats i Örebro. Det är vår fasta beslutsamhet är att det kommer fortsätta vara så.

Örebro har den stora förmånen att vara en stad som växer, vilket vi märker på många olika sätt. Det ger en ökad sysselsättning och nya företagsetableringar, vilket verkar som själva motorn i välfärden. Det innebär också att vi har fått många nya barn och ungdomar i vår stad. 2018 välkomnade Örebro 800 nya barn i skola och förskola, 200 fler än beräkningarna antytt. Självklart måste det finnas utrymme och resurser för dessa barn. Vi har under de senaste åren gjort nödvändiga investeringar där vi byggt ut och byggt nytt för att möta behovet. Det har samtidigt medfört ökade hyreskostnader på cirka 140 miljoner på bara 2 år.

Vi förstår att besvikelsen nu är stor när det framkommer att besparingar behöver göras, vi vet att det är en utmaning och att 2019 blir ett annorlunda år. Samtidigt ska vi komma ihåg att skolan har den största budgetposten på 3,5 miljarder kronor i kommunen. Så mycket har aldrig budgeterats till skolan tidigare! Totalt sett satsas 200 miljoner mer på skolan 2019 jämfört med 2018, även om det är smärtsamt uppenbart att kostnadsnivån varit högre i förhållande till budget 2018, ett underskott som vi får ta med oss in i 2019. Att värna barn- och elevpengen kommer vara vår prioritet, vi behöver varenda lärare! Det är därför de mest påtagliga besparingarna kommer att landa på administration, myndighetsavdelningen och centralt skolstöd.

Uppdrag finns sedan tidigare att minska investeringarna i kommunen med 5 procent 2019 och 15 procent 2020–2022. Kommunens alla delar kommer få ställa upp på skolan. Vad detta innebär mer konkret återkommer vi med. Det finns svåra beslut och avvägningar att göra framöver, vi är inte rädda för det utan kommer agera. Skolan är fortsatt prioriterad!

Marlene Jörhag
Kristdemokraterna, ordförande programnämnd Barn och utbildning

Jessica Ekerbring
Socialdemokraterna, vice ordförande programnämnd Barn och utbildning

Elisabeth Malmqvist
Centerpartiet, presidieledamot programnämnd Barn och Utbildning, ordförande Gymnasienämnden

Linda Smedberg
Socialdemokraterna, ordförande Grundskolenämnden

Marie Magnusson
Kristdemokraterna, ordförande Förskolenämnden