Årligt Landsbygdspris ska stimulera landsbygdsutvecklingen i Örebro kommun

Örebro kommun inför nu ett landsbygdspris som kommer delas ut årligen, med start 2019. Priset kommer innefatta tre kategorier; Örebro kommuns stora landsbygdspris, Örebro kommuns lilla landsbygdspris, samt Örebro kommuns unga landsbygdspris. Medlen kommer att betalas från Landsbygdsnämndens budget.

- Det är viktigt att vi uppmuntrar initiativ som gynnar landsbygden och därmed Örebro kommuns utveckling. Därför vill vi upprätta detta pris i syfte att Stimulera landsbygdsutvecklingen ur ett brett perspektiv, att bidra till att överbrygga klyftor mellan stad och land samt för att stimulera näringslivsutveckling på kommunens landsbygd, säger Per-Åke Sörman, Landsbygdsnämndens ordförande.

Det stora landsbygdspris ska gå till person, förening, företag eller organisation som utmärkt sig genom att särskilt ha bidragit till en levande och utvecklande landsbygd och genom att fungera som inspirationskälla för andra. Örebro kommuns unga landsbygdspris ska gå till en företagare i åldern 15 till 30 år som på ett framgångsrikt sätt har drivit företag med sin huvudsakliga omsättning på landsbygden. Verksamheten bör kännetecknas av entreprenörskap, nyskapande produkter eller tjänster, samt bidra till landsbygdens utveckling och gärna skapa arbetstillfällen. Det lilla landsbygdspriset är ett hedersomnämnande som kan delas ut vissa år vid behov och under särskilda förutsättningar. Priset utdelas till företag, förening eller organisation som gjort hedervärda insatser för landsbygdsutvecklingen, men som av olika anledningar inte är aktuellt för någon av de två andra kategorierna.

- I vår kommun finns det otroligt bra, kreativa och viktiga initiativ som bidrar till landsbygdens utveckling. Genom utdelande av dessa landsbygdspriser kan goda exempel uppmärksammas och fungera som inspirationskälla för att fler ska ta initiativ eller fortsätta driva på det arbete som redan görs. Att stötta företagande i tidig ålder är även något vi väljer att prioritera, säger Anna Hedström (S) förste vice ordförande i Landsbygdsnämnden.- Örebros stora landsbygdspris och Örebros unga landsbygdspris kommer att delas ut efter en nomineringsförfarande där vem som helst kan nominera kandidater. En utvald jury kommer att besluta om vinnare till det lilla landsbygdspriset. Vinnarna kommer få en summa pengar till sitt förfogande som hjälp och uppmuntran att fortsätta driva det goda arbetet de utför. Vi ser detta som en investering för att gynna landsbygdens utveckling, säger Bengt Isacson (KD), ledamot i Landsbygdsnämnden.

Per-Åke Sörman (C)

Ordförande Landsbygdsnämnden
076–5511106

Anna Hedström (S)
Förste vice ordförande i Landsbygdsnämnden
072–7433602