Örebro utsedd till Sveriges sjätte bästa miljökommun

Bland Sveriges 290 kommuner är Örebro kommun den sjätte bästa gällande framgångsrikt miljöarbete. Örebro har sedan förra året klättrat 8 placeringar och har gått från plats 14 till plats 6 i Aktuell hållbarhets kommunranking.

Detta bekräftar återigen att Örebro kommun ligger i framkant gällande övergripande miljö-och hållbarhetsarbetet.

- Det är mycket positivt att Örebro fortfarande ligger i topp gällande miljöarbetet. Bland annat arbetar vi systematiskt för att minska klimatpåverkan, säkerställa en god biologisk mångfald, samt öka resurseffektiviteten. Utvecklingen går utan tvekan åt rätt håll, men vi kommer inte att nöja oss nu. Vi har flera steg kvar att gå och fortsätter hela tiden att utvecklas, säger Per-Åke Sörman (C), Ordförande i kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling.

De mål som finns i det internationella arbetet för hållbarhet för klimat, miljö, sociala och ekonomiska frågor ska ligga till grund för det politiska arbetet i Örebro kommun. Därför pågår nu ett arbete för att ta fram en ny styrmodell för kommunen, som utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen. Styrmodellen ska implementeras redan nästa år och kommer innebära att hela kommunens arbete och resurser relateras till hållbarhetsmålen. Det är en viktig förändring för hur Örebro både ska utvecklas lokalt, samt för hur vi örebroare ska bidra till global hållbarhet och sammanhållning.

- Det är glädjande att Örebro kommuns målmedvetna hållbarhetsarbete ger starka resultat. Örebro kommun har jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor och är bland annat självförsörjande av förnybar energi via kommunägda energibolaget Kumbro Vind AB och har varit drivande i etableringen av en biogasfabrik i länet, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.- Årets placering är ett kvitto på att vi rör oss i rätt riktning när det gäller det övergripande miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunen. Att arbeta för ett hållbart samhälle i begreppets alla dimensioner är prioriterat för Örebro kommun. Nu behöver vi som kommun fortsätta att vara modiga och framåtblickande i dessa frågor så att kommunens hållbarhetsarbete förbättras och utvecklas, säger Lennart Bondeson, kommunalråd Kristdemokraterna.

För mer information:

Per-Åke Sörman (C), 076-551 11 06

Kenneth Nilsson (S), 070-585 09 39

Lennart Bondeson (KD), 070-326 24 08