Tomma hus på Örebros landsbygd

Att möjliggöra för fler att få leva sin dröm på landsbygden är vår strategiska drivkraft. Därför har vi under våren genomfört en inventering av tomma bostadshus och verksamhetslokaler på kommunens landsbygd, och resultatet presenteras idag i form av en rapport.

- Alla insatser som kan leda till ökade möjligheter att leva, bo och verka på kommunens landsbygd i livets alla skeden påverkar i sin tur möjligheterna till utveckling och service. Denna satsning kan därför komma att påverka landsbygdsutvecklingen i flera perspektiv, säger Per-Åke Sörman, Landsbygdsnämndens ordförande.

Inventeringen har genomförts i samarbete med kommunens ingenjörer som arbetar med geografiska informationssystem. Sökningar har gjort på hus där det finns vatten och avlopp men där ingen är folkbokförd. Rapporten visar att vi identifierat 1005 unika fastigheter med 1346 ägare. På fastigheterna finns 1467 tomma hus med möjlig potential till uthyrning eller försäljning.

- Denna inventering är första steget till att kunna möjliggöra för fler att bo på kommunens landsbygd. Vi ser nu vilka fastigheter som har potential att vara beboliga och kommer framöver att ta kontakt med de aktuella fastighetsägarna för att ta reda på mer och väcka intresset för att det kan finnas personer som vill bo där, säger Anna Hedström (S) förste vice ordförande i Landsbygdsnämnden.

En del av de identifierade tomma husen kan komma att räknas bort då de fungerar som fritidshus eller av andra skäl inte är möjliga eller lämpliga att sälja eller hyra ut. Fastighetsägarna kan naturligtvis också ha helt andra planer för sina fastigheter.

- På vissa fastigheter kan det finnas brukbara verksamhetslokaler, men det går inte att avgöra enbart genom denna sökning. Detta kan klargöras efter kontakt med de fastighetsägare som visar sig vara intresserade. Vi kommer även be landsbygdens företagarföreningar och näringslivsorganisationer att hjälpa till i inventeringen av tomma verksamhetslokaler, säger Bengt Isacson (KD), ledamot i Landsbygdsnämnden.

Per-Åke Sörman (C)
Ordförande Landsbygdsnämnden
076–5511106

Anna Hedström (S)
Förste vice ordförande i Landsbygdsnämnden
072–7433602

Bengt Isacson (KD)
Ledamot i Landsbygdsnämnden
070–5264650