Färdigt förslag till hållbarhetsprogram, nu vill vi ha era synpunkter

Under 2018 beslutade kommunledningens hållbarhetsutskott att skapa ett hållbarhetsprogram för Örebro kommun. Hållbarhetsprogrammet är nu framarbetat och ska remitteras både internt och externt.

Remissunderlaget kommer finnas på kommunens hemsida från och med den 17 september och beslut om att anta hållbarhetsprogrammet kommer fattas sommaren år 2020 i Kommunfullmäktige.

  • Vårt mål är att skapa en långsiktigt hållbar kommun för dagens och morgondagens örebroare. För att göra det på ett effektivt sätt som ger resultat finns nu ett förslag till hållbarhetsprogram, vars mål kommer att sträcka sig till år 2050. Genom antagande av detta program kommer hela kommunens arbete genomföras och följas upp med hänsyn till den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling, säger Per-Åke Sörman (C), ordförande i hållbarhetsutskottet.

Remissperioden pågår från 17 september till 31 december år 2019. Under den tiden kommer samtliga nämnder och bolag i Örebro kommun att remissbehandla förslaget till hållbarhetsprogram. Förslaget ska också behandlas av fackliga företrädare inom centrala samverkansrådet och de politiska partierna i Örebro inbjuds att komma med synpunkter.

  • Vi vill skapa en bred delaktighet i programmet. Därför skickas det ut för remittering internt, men också till flera externa parter. Genom att låta programmet granskas, analyseras och diskuteras ökar kompetensen inom de berörda områdena samtidigt som implementering och efterlevnad av hållbarhetsprogrammet underlättas, säger Kenneth Handberg (S), Kommunstyrelsens ordförande

Arbetet har letts av medarbetare inom kommunstyrelseförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen med ansvar för hållbar utveckling. Förslaget till remissversion har utvecklats tillsammans med cirka 200 medarbetare från samtliga förvaltningar och flera utav bolagen. Kommundirektörens styrgrupp har även varit aktivt involverade i framtagandet av förslaget och kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling har behandlat målen och målstrukturen. Det har även genomförts flera workshops där både förtroendevalda och tjänstepersoner deltagit.

  • Alla har vi ett ansvar för Örebros utveckling, det gäller såväl kommunen som näringsliv och civila samhället. Vi vet att det finns otroligt mycket kunskap och erfarenhet runt om i kommunen som vi gärna tar del av i denna utveckling. Därför vill vi nu uppmuntra att alla från Örebros breda föreningsliv kommer med synpunkter, säger Lennart Bondesson (KD) kommunalråd.


Per-Åke Sörman (C) Ordförande i kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling, 076-551 11 06
Kenneth Handberg (S) Kommunstyrelsens ordförande, 070-585 09 39
Lennart Bondeson (KD) Kommunalråd, 070- 326 24 08