Centerpartiet fastslår Frihetsreformer för landsbygden

Över 800 ombud från hela landet har träffats för att delta på Centerpartiets Partistämma som pågår 26 – 29 september. Under den sista delen av stämman diskuteras programmet för frihetsreformer på landsbygden. Det är nu vi fastslår politik som för Sverige framåt och som också påverkar oss i Örebro län.

Vi tycker att du ska kunna leva och förverkliga dina drömmar oavsett var du bor. Tyvärr vet vi att det idag finns orättvisa villkor för alla oss som lever och verkar i vår landsbygd och det gäller också här i Örebro län. Det gillar vi inte. Landsbygden är en oerhörd resurs och nyckeln i den gröna omställningen, och ska således behandlas därefter. Men det finns utmaningar i vår landsbygd. Exempelvis har vi brist på inflyttning och ibland också brist på offentlig och kommersiell service. Utmaningarna ser dock olika ut i våra bygder eftersom vi inte bara har en typ av landsbygd i vårt län. Det innebär att olika framgångsrecept gäller för olika bygder för att tackla detta. En del av de motioner som presenteras på stämman har förslag kring hur vi kan underlätta livet på landsbygden.

  • Landsbygden erbjuder en otrolig möjlighet att leva det goda livet, det är vi många som upplever här i Örebro. Det finns en social tillit, ett starkt civilsamhälle och förstås fantastiska naturupplevelser. Det händer att andra partier tycker att vi i Centerpartiet ”tjatar” om landsbygdsperspektivet. Men eftersom vi många gånger upplever att vi är de enda som lyfter fram detta perspektiv så gör det oss bara än mer beslutsamma att fortsätta, säger Per-Åke Sörman, Kommunalråd och stämmoombud för Centerpartiet Örebro kommun

Sverige har fantastiska naturresurser och gör hela tiden framsteg gällande förnybar och grön teknik. Idag importerar vi dock omkring 85 procent av de förnybara drivmedel vi använder. Vi måste kunna producera mer i Sverige om vi ska klara klimatmålen. Vi vill att en branschkommission utreder hur Sverige i mycket större utsträckning kan producera förnybart. En åtgärd är att avskaffa de begränsningar för skogsägare som handlar om slutavverkningsålder. Skogsägarna själva kan mycket bättre avgöra när det är lämpligt att avverka skog, vilket i sin tur ökar tillgången på förnybart bränsle. På Centerpartiets stämma presenteras flera förslag för hur ett mer hållbart Sverige även kan innebära en stark svensk landsbygd, såväl här i Örebro som i alla andra kommuner i vårt land. Då behövs frihetsreformer och en stärkt äganderätt.

 

Per-Åke Sörman
Kommunalråd och stämmoombud Centerpartiet Örebro kommun, 076–5511106