Ny friidrottsarena får vänta lite till

Svar till KFUM ”Friidrotten får ingen plats i Örebro”, NA 6 oktober.

Att Örebro behöver en ny idrottsarena råder det inga tvivel om, och argumenten som läggs fram för detta är goda och välgrundade. Trots behov och goda argument är det svårt att blunda för verkligheten de demografiska och ekonomiska utmaningar Örebro kommun står inför de närmsta åren, där vi blir färre i arbetsför ålder i relation till gruppen äldre och yngre som behöver skola och omsorg.

Vi måste prioritera och där behöver investeringar i skola och välfärd gå före. De demografiska utmaningarna i vårt samhälle gör att Fritidsnämnden omöjligt kan få mer pengar av kommunens budget, det finns inga pengar från annat håll att få, och Fritidsnämnden gör prioriteringar hela tiden.

Idrottsrörelsen är viktig och det är just därför vi de senaste åren har gjort stora satsningar inom området, exempelvis konstgräsplaner och upprustningar av motionsspår och närmast ska en utveckling av ridanläggningen i Karlslund ske. En ny arena för friidrott finns med i framtida arbete, men vi kan omöjligt bygga allt samtidigt och måste efter våra förutsättningar göra de prioriteringar vi gör.

Marie Brorson
Socialdemokraterna,
ordförande i Fritidsnämnden

Alexandra Royal
Centerpartiet, 1a vice ordförande i Fritidsnämnden