Nu kommer superbussen

I ett växande Örebro behöver vi en hållbar kollektivtrafik.
Därför inför nu Region Örebro län och Örebro kommun BRT i Örebro. Alla större växande städer behöver i takt med att de växer utöka kapaciteten i trafiken för att vi människor ska kunna ta oss fram dit vi ska. Två trafikslag att göra detta med är exempelvis tunnelbana eller spårvagn, två dyra förslag för Örebro att investera i. Därför väljer Örebro en annan linje, nämligen BRT.

BRT står för bus rapid transit, eller som det av vissa trafikplanerare kallas, ”Superbussar”. Konceptet kan liknas vid spårvagnar med hög turtäthet, egna filer och anpassade hållplatser. Till skillnad från spårvagn är dock anpassade busslinjer mycket billigare samt att utryckningsfordon lättare kan ta sig fram i trafiken när olyckan är framme.

BRT-system används redan som fungerande kollektivtrafik i flera städer, såväl på andra kontinenter och i Sverige. Vi tar med oss dessa goda exempel till Örebro. Enligt prognoserna för ett växande Örebro kommer antalet resor som görs varje dag år 2040 att vara 35 procent fler än i dag. Då behöver fler resor göras med cykel eller kollektivtrafik för att vägarna inte ska bli helt igenkorkade med bilar.
Det görs redan många resor med de vanliga bussarna i Örebro. Att åka buss är effektivt, då många människor som åker samma sträcka delar fordon. Förutom att det finns stora miljövinster i att fler åker samma fordon finns det också stora vinster för trafikutrymmet då en buss tar mindre plats än tjugo bilar.

Ska fler välja bussen framför bil måste det gå snabbare och smidigare att ta sig dit du vill med buss än med bil. På de mest trafikerade busstråken inne i Örebro tar det i dag längre tid att åka buss än bil på grund av de många stoppen. Därför tar Örebro kommun tillsammans med Region Örebro nu ytterligare ett steg i att utveckla kollektivtrafiken. Ett nödvändigt steg.
Med BRT bli det även smidigare trafik för de som måste ta bilen. Med fler som väljer bussen blir det färre fordon som behöver samsas om gatorna. Därför är även BRT till vinst för de som inte kan ta bussen i eller genom Örebro.
Vi i de politiska majoriteterna i Region Örebro län och Örebro kommun tror på en satsning på BRT. Smartare kollektivtrafik kommer att utveckla både staden och länet. För invånarna och för miljön.

Ullis Sandberg (S)
Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad, Örebro kommun

Nina Höijer (S)
Regionråd samt ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län

Linda Larsson (C)
Vice ordförande programnämnd samhällsbyggnad, Örebro kommun

Magnus Lagergren (KD)
Vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län

David Gelinder (KD)
Presidieledamot programnämnd samhällsbyggnad, Örebro kommun

Lars-Göran Zetterlund (C)
Ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län