Abdulrahman Ibrahim Muhammed ny ordförande i Centerpartiets mångfaldsnätverk

Centerpartiets nationella mångfaldsnätverks årsmöte har hållit årsmöte.
Till ny ordförande valdes Abdulrahman Ibrahim Muhammed, Örebro.

- Jag är oerhört ödmjuk och tacksam för förtroendet att tillsammans med den övriga styrelsen få driva nätverket framåt., säger Abdulrahman Ibrahim Muhammed.

Målet är ett samhälle där individer, oavsett kön, sexualitet, funktionsvariation, födelseland, socioekonomisk bakgrund eller etnicitet har samma grundförutsättningar att förverkliga sig själva och sina drömmar, säger Abdulrahman Ibrahim Muhammed.

Kontakt
Telefon 073-5834612
abdulrahman.ibrahim.muhammed@orebro.se